Kommunala daghem

Suomeksi

Sibbo kommuns småbarnspedagogik ordnas på två serviceområden; norra Sibbo och södra Sibbo. I daghemmen erbjuder vi småbarnspedagogik för barn under skolåldern i regel mellan kl. 6.30 och 17.00 (vid behov p.g.a. arbete f.o.m 6.15 fram till kl. 17.30.). Dygnetruntdagvård ordnas i Nickbygårds daghem i norra Sibbo. Verksamhetsperioden börjar 1.8. Under semesterperioder, jul och sommar sammansätter vi verksamheten.

Språkbadsverksamhet på svenska erbjuds i två daghem: Alvägens daghem (norra Sibbo) och Skogsbackens daghem (södra Sibbo).

Södra Sibbos kommunala daghem
  • tre finskspråkiga daghem: Hansas, Mäntymäki, Västerskog
  • ett svenskspråkigt daghem: Landsängen
  • ett tvåspråkigt daghem: Miili
  • ett språkbadsdaghem: Skogsbackens daghem
Norra Sibbos kommunala daghem
  • tre svenskspråkiga daghem: Lillbonden (Verksamheten avslutar 28.7.2019), Solåker (Verksamheten avslutar 28.7.2019) och Södra Paipis daghem
  • två tvåspråkiga daghem: Nickby daghem - Nikkilän päiväkoti och Daghemmet Lillhjärta - Päiväkoti Pikkusydän  (Verksamheten börjar på hösten 2019)
  • ett tvåspråkigt dygnet runt daghem: Nickbygårds daghem - Kartanon päiväkoti
  • ett språkbadsdaghem: Älvägens daghem - Leppätien päiväkoti
  • tre finskspråkiga daghem: Huvikumpu (Verksamheten avslutar delvis 28.7.2019, enbart förskoleundervisningen fortsätter), Metsätie och Talma
  • ett finskspråkigt gruppfamiljedaghem: Pikkupirtti

Privata enheterna för småbarnspedagogik hittas här.

Senast ändrat 24.04.2019