Västerskogin päiväkoti

 

Suomeksi

Daghemmet  är finskspråkigt och ligger i Södra Sibbo,Vesterängsvägen 24 , 01120 Västerskog.

Läget på kartan

Daghemmet är finskspråkigt och erbjuder dagvård för 1-5 åringar.


Daghemmet är öppet kl. 7.00-17.00.

Myttyset              1-3-år finskspråkiga barn           09-2353 7762
Menninkäiset      3-5-år finskspråkiga barn           09-2353 7761

 

 

Administrativ föreståndare
Annette Lagerstam
09 2353 7777Senast ändrat 29.08.2017