Västerskogin päiväkoti

 

Suomeksi

Daghemmet  är finskspråkigt och ligger i Södra Sibbo,Vesterängsvägen 24 , 01120 Västerskog.

Läget på kartan

Daghemmet är finskspråkigt och erbjuder dagvård för 1-5 åringar.


Daghemmet är öppet kl. 7.00-17.00.

Myttyset              1-3-år finskspråkiga barn         050 3831 577
Menninkäiset      3-5-år finskspråkiga barn         050 3831 576

 

Administrativ daghemsföreståndar
Annette Lagerstam
040 191 6052Senast ändrat 12.03.2018