Daghem

Suomeksi

Sibbo kommuns dagvård är indelad i två områder; norra Sibbo och södra Sibbo. I daghemmen erbjuder vi dagvård för barn under skolåldern i regel mellan kl. 6.30 och 17.00 (vid behov p.g.a. arbete fram till kl. 17.30.). Dygnetruntdagvård ordnas i Nickbygårds daghem i norra Sibbo. Verksamhetsperioden börjar 1.8. Under semesterperioder, jul och sommar inskränker / sammansätter vi verksamheten.

Språkbadsverksamhet på svenska erbjuds i två daghem: Alvägens daghem (norra Sibbo) och Skogsbackens daghem (södra Sibbo).

I Södra Sibbo finns
 • tre finskspråkiga kommunala daghem: Hansas, Mäntymäki, Västerskog
 • ett svenskspråkigt kommunalt daghem: Landsängen
 • ett tvåspråkigt kommunalt daghem: Miili
 • ett svenskspråkigt köpservicedaghem: Box
 • ett språkbadsdaghem: Metsärinne
 • ett privat daghem, som har svenskspråkig och finskspråkig dagvård: Poco
 • ett privat svenskspråkigt gruppfamiljedaghem: Kuus

Daghemmen ligger i Söderkulla och Västerskog. För södra Sibbos område finns det två placeringkoordinatorer, som koordinerar områdets dagvårdsplatser.

I Norra Sibbo finns:  

 • två svenskspråkiga kommunala daghem: Lillbonden, Solåker
 • två svenskspråkiga köpservicedaghem: Arken, Nickby Barnträdgård
 • ett svenskspråkigt gruppfamiljedaghem: Södra Paipis gruppis
 • ett tvåspråkigt kommunalt daghem: Nickby daghem - Nikkilän päiväkoti
 • ett  tvåspråkigt dygnet runt daghem: Nickbygårds daghem - Kartanon päiväkoti
 • ett språkbadsdaghem: Älvägens daghem - Leppätien päiväkoti
 • tre finskspråkiga kommunala daghem: Huvikumpu, Metsätie, Talma
 • två finskspråkiga köpservicedaghem: Lehmuslinna, Rux
 • ett finskspråkigt köpservice gruppfamiljedaghem: Sopusointu
 • ett finskspråkigt kommunalt gruppfamiljedaghem: Pikkupirtti

För norra Sibbos område finns det två placeringskoordinatorer som koordinerar  områdets dagvårdsplatser.

 

Senast ändrat 01.02.2018