Daghem

Suomeksi

Sibbo kommuns småbarnspedagogik är indelad i två områder; norra Sibbo och södra Sibbo. I daghemmen erbjuder vi dagvård för barn under skolåldern i regel mellan kl. 6.30 och 17.00 (vid behov p.g.a. arbete fram till kl. 17.30.). Dygnetruntdagvård ordnas i Nickbygårds daghem i norra Sibbo. Verksamhetsperioden börjar 1.8. Under semesterperioder, jul och sommar begränsar vi verksamheten.

Språkbadsverksamhet på svenska erbjuds i två daghem: Alvägens daghem (norra Sibbo) och Skogsbackens daghem (södra Sibbo).

I Södra Sibbo finns
 • tre finskspråkiga kommunala daghem: Hansas, Mäntymäki, Västerskog
 • ett svenskspråkigt kommunalt daghem: Landsängen
 • ett tvåspråkigt kommunalt daghem: Miili
 • ett språkbadsdaghem: Skogsbackens daghem
 • två privata svenskspråkiga daghem: Box barnträdgård och Kuus daghem
 • ett privat daghem, som har svenskspråkig och finskspråkig dagvård: Poco
 • ett privat finskspråkigt daghem: Touhula Söderkulla
I Norra Sibbo finns:  
 • tre svenskspråkiga kommunala daghem: Lillbonden, Solåker och Södra Paipis daghem
 • ett tvåspråkigt kommunalt daghem: Nickby daghem - Nikkilän päiväkoti
 • ett tvåspråkigt dygnet runt daghem: Nickbygårds daghem - Kartanon päiväkoti
 • ett språkbadsdaghem: Älvägens daghem - Leppätien päiväkoti
 • tre finskspråkiga kommunala daghem: Huvikumpu, Metsätie och Talma
 • ett finskspråkigt kommunalt gruppfamiljedaghem: Pikkupirtti
 • ett svenskspråkigt privat daghem: Nickby Barnträdgård
 • ett tvåspråkigt privat daghem: Arken
 • tre finskspråkiga privata daghem: Lehmuslinna, Kaisla och Tenava Talma
Senast ändrat 09.05.2018