Metsätien päiväkoti

Suomeksi 

 

Daghemmet ligger i Norra Sibbo, Skogsvägen 12, 04130 Sibbo.

Läget på kartan


Daghemmet är öppet kl 6:30-17:00

Daghemmet är finskspråkigt och erbjuder dagvård till barn från  1 till 5 år.

Männikkö  1-5-år finskspråkiga barn  040 1914252
Koivikko   1-5-år finskspråkiga barn  040 1914253
Kuusikko  3-5-år finskspråkiga barn  040 1914254

 

Administrativ daghemsföreståndare

Merja Siltala

tfn 040 191 4595Senast ändrat 12.03.2018