Metsätien päiväkoti

Suomeksi 

 

Daghemmet ligger i Norra Sibbo, Skogsvägen 12, 04130 Sibbo.

Läget på kartan


Daghemmet är öppet kl 6:30-17:00

 

Daghemsföreståndare Merja Siltala 09-2353 7584

Daghemmet är finskspråkigt och erbjuder dagvård till barn från  1 till 5 år.

Männikkö  1-5-år finskspråkiga barn  09-2353 7571
Koivikko   1-5-år finskspråkiga barn  09-2353 7572
Kuusikko  3-5-år finskspråkiga barn  09-2353 7573

 

Administrativ daghemsföreståndare

Merja Siltala

tfn 09 2353 7580Senast ändrat 29.08.2017