Metsärinteen kielikylpypäiväkoti
(Skogsbackens daghem)

Suomeksi

 

Daghemmet ligger i Södra Sibbo,  Vesterängsvägen 18, 01120  Västerskog.

Läget på kartan

Daghemmet erbjuder språkbadsdagvård för finskspråkiga barn  4-6 åringar.


Daghemmet är  öppet kl. 7.00-17.15

Nyckelpigorna                               050 3831 575
Gräshopporna                               050 3831 574 
Administrativ daghemsföreståndare
Annette Lagerstam
+358401916052
Vasu -koordinator
Sibbos språkbadsstig

Senast ändrat 20.03.2018