Metsärinteen kielikylpypäiväkoti
(Skogsbackens daghem)

Suomeksi

 

Daghemmet ligger i Södra Sibbo,  Vesterängsvägen 18, 01120  Västerskog.

Läget på kartan

Daghemmet erbjuder språkbadsdagvård för finskspråkiga barn  4-6 åringar.


Daghemmet är  öppet kl. 7.00 - 17.15

Nyckelpigorna                               09-2353 7752
Gräshopporna                               09-2353 7751

 

Administrativ föreståndare

Annette Lagerstam

Vesterängintie 18, 01120 Västerskog

09 2353 7777 
Administrativ daghemsföreståndare
Annette Lagerstam
09 2353 7777
Vasu -koordinator
Senast ändrat 29.08.2017