Mäntymäen päiväkoti

Suomeksi

Daghemmet ligger  i Södra Sibbo, Tallbackavägen 3 , 01150 Söderkulla.

Läget på kartan


Daghemmet erbjuder dagvård på både svenska och finska för  1-5 åringar.

Mäntymäki är öppet kl. 7.00-17.00

   
Ketunleivät     1-3 år finskspråkiga barn      050-4437042
Vanamot         3-5 år finskspråkiga barn     050-4437043
Kanervat         3-5 år finskspråkiga barn     050-4437044
Kaarnat          3-5 år finskspråkiga barn      050-4437045 integrerad barngrupp

Kissorna         1-5 år svenskspråkiga barn   040-1941693

Daghemmets kök                                     050-3831578

Jaana Vapaavuori tf. daghemsföreståndare tfn. 040-3591885.

  
Barnträdgårdslärare
Jaana Vapaavuori
+358403591885
Senast ändrat 19.03.2018