Mäntymäen päiväkoti

Suomeksi

Daghemmet ligger  i Södra Sibbo, Tallbackavägen 3 , 01150 Söderkulla.

Läget på kartan


Daghemmet erbjuder dagvård på både svenska och finska för  1-5 åringar.

Mäntymäki är öppet kl. 7.00-17.00

   
Ketunleivät     1-3 år finskspråkiga barn      09-2353 7732
Vanamot         3-5 år finskspråkiga barn     09-2353 7733
Kanervat         3-5 år finskspråkiga barn     09-2353 7734
Kaarnat          3-5 år finskspråkiga barn      09-2353 7735 integrerad barngrupp

Kissorna         1-5 år svenskspråkiga barn   040-1941693

Daghemmets kök                                     09-2353 7738

 

 

Mäntymäen päiväkoti tf. daghemsföreståndare 
Barnträdgårdslärare
Jaana Vapaavuori
09 2353 6012
Senast ändrat 03.01.2018