Leppätien kielikylpypäiväkoti (Alvägens språkbadsdaghem)

 

Suomeksi

Daghemmet  ligger i Norra Sibbo, Ekorrgränd 4, 04130 Sibbo.

Läget på kartan

Daghemmet erbjuder språkbadsdagvård till finskspråkiga barn. Från och med 1.8.2018 riktar sig verksamheten för barn i åldern 4-6.

Daghemmet är öppet vardagar kl. 6:30-17:00

Björnungen    3-4 år  050 413 5379
Tvättbjörnen  4-5 år  050 413 5364

Administrativ daghemsföreståndare
Irmeli Kujala
tfn. 040 191 4547

Sibbos språkbadsstigSenast ändrat 20.03.2018