Hansaksen päiväkoti

Suomeksi

Daghemmet  ligger i Södra Sibbo nära Söderkulla centrum, Hansasvägen 3, 01150 Söderkulla 

Läget på kartan

Hansaksen päiväkoti är finskspråkig daghem och erbjuder dagvård 1-5 åringar.

 
Daghemmet är  öppet kl. 7.00-17.00  

Kanelinkukka1-3-åringar09-2353 7702 
Lounatuuli3-5-åringar09-2353 7701 
Pilvenhöyhen1-5-åringar09-2353 7703 

 

Daghemmets kök tfn 09-2353 7705  
Administrativ daghemsföreståndare
Erja Niemi
09 2353 7904
Hansaksen päiväkoti
Administrativ daghemsföreståndare
Finskspråkig familjedagvård

Senast ändrat 18.01.2018