Hansaksen päiväkoti

Suomeksi

Daghemmet  ligger i Södra Sibbo nära Söderkulla centrum, Hansasvägen 3, 01150 Söderkulla 

Läget på kartan

Hansaksen päiväkoti är finskspråkig daghem och erbjuder dagvård 1-5 åringar.

 
Daghemmet är  öppet kl. 7.00-17.00  

Kanelinkukka 1-3-åringar          050 4135392
Lounatuuli 3-5-åringar              050 4135398
Pilvenhöyhenet 1-5-åringar      040 1916039

Daghemmets kök                       050 1914198  
Administrativ daghemsföreståndare
Erja Niemi
+358505206455
Hansaksen päiväkoti
Administrativ daghemsföreståndare
Finskspråkig familjedagvård

Senast ändrat 12.03.2018