Daghemmet Solåker 

Suomeksi 

Daghemmet Solåker ligger i Nickby centrum i Norra Sibbo, Norra Skolvägen 3 B, 04130 Sibbo.

Läget på kartan


Daghemmet Solåker är öppet om vardagar kl 6.30-17.00

Tusenfotingarna 3-5 åriga barn 09-2535 7532

Tonttula 1-5 åriga barn (finskspråkigt) 040 1826179

 

Administrativ daghemsföreståndare
Barbro Viileinen

 tfn. 09 23537510

 Senast ändrat 18.01.2018