Daghemmet Solåker 

Suomeksi 

Daghemmet Solåker ligger i Nickby centrum i Norra Sibbo, Norra Skolvägen 3 B, 04130 Sibbo.

Läget på kartan


Daghemmet Solåker är öppet om vardagar kl 6.30-17.00

Tusenfotingarna 3-5 åriga barn               050 592 9654
Tonttula 1-5 åriga barn (finskspråkigt)    040 1826179

 

Administrativ daghemsföreståndare
Barbro Viileinen

 tfn. 050 554 3483

 Senast ändrat 12.03.2018