Daghemmet Arken

Suomeksi 

Daghemmet ligger i Norra Sibbo, Stora Byvägen 36 ,04130 Sibbo

Daghemmet  är svenskspråkigt  och erbjuder dagvård för 2-5 åringar och lekverksamhet.

Läget på kartan 

Daghemmet är öppet om vardagar kl 7.00 - 17.00 

Köpserviceverksamheten i Sibbo Kommun upphör 31.7.2018.
Det här daghemmet fortsätter sin verksamheten som privat serviceproducent med servicesedel 1.8.2018.
För ytterligare information: se daghemmets egna internetsidor https://daghemmetarken.wordpress.com/

Föreståndare:

Barbro Holmberg                      arken@sipoo.fi     tel 045 891 2774

Senast ändrat 16.04.2018