Privata dagvårdsenheter och lekverksamhet

Till privat dagvård kan familjer ansöka om privatvård stöd och kommuntillägg till stödet för privat vård från Fpa.

Deltagandet i lekverksamheten påverkar inte utbetalningen av FPA stöden.

I Södra Sibbo ordnas privat daghemsvård i följande enheter:

  • Kuus daghem (svenskspråkig)
  • Musiikkipäiväkoti Poco (tvåspråkig)
  • Touhula-Söderkulla (finskspråkig)

Lekverksamhet ordnas av Immersby Lekis (svenskspråkig)

I Norra Sibbo finns det två enheter som erbjuder lekverksamhet:

  • Daghemmet Arken (svenskspråkig)
  • Södra Paipis lekis (svenskspråkig)

 

Suomeksi

 

Senast ändrat 08.09.2017