Mäntymäen päiväkoti

Suomeksi

Daghemmet ligger  i Södra Sibbo, Tallbackavägen 3 , 01150 Söderkulla.

Läget på kartan


Daghemmet är finskspråkigt och erbjuder dagvård  1-5 år.

Mäntymäki är öppet  kl. 7.00 -17.00

   
Ketunleivät      1-3-år finskspråkiga barn  09-2353 7732
Vanamot         3-5-år finskspråkiga barn   09-2353 7733
Kanervat         3-5-år finskspråkiga barn   09-2353 7734
Kaarnat           3-5-år finskspråkiga barn   09-2353 7735 integrerad barngrupp 

Daghemmets kök                                                   09-2353 7738

 

 

 

  
Finskspråkig dagvård
Administrativ daghemsföreståndare
Kristiina Blomqvist
09 2353 7730
Tallbackens daghems administrativa daghemsföreståndare
Senast ändrat 29.08.2017