Leppätien kielikylpypäiväkoti (Alvägens daghem)

 

Suomeksi

Daghemmet  ligger i Norra Sibbo ,Ekkorgränd  4, 04130 Sibbo.

Läget på kartan

Daghemmet erbjuder språkbadsdagvård till finskspråkiga barn åldern 4 - 6 från 1.8.2018.

Daghemmet är öppet  kl 6:30 - 17:00

 

Björnungen    3-4-år  09-2353 7542
Tvättbjörnen  4-5-år 09-2353 7541

 

Administrativ daghemsföreståndare

Irmeli Kujala

tfn. 09 2353 7540Senast ändrat 29.08.2017