Anmälning

I Sibbo sker anmälan för skolelevers eftermiddagsverksamhet under våren. Anmälningsblanketten returneras till den skolas rektor, där ert barn inleder sin skolgång/går i skola. För att få närmare information om eftermiddagsverksamheten kontakta skolans rektor.

Avgift

Riksdagen godkände den 15 december 2015 lagen om ändring av 48 f § i lagen om grundläggande utbildning (RP 78/2015). Lagen gör det möjligt att höja klientavgifterna för eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen från och med den 1 augusti 2016. Svenska och finska utbildningssektionen beslöt 9.2.2016 att höja klientavgifterna för eftermiddagsverksamheten i Sibbo kommun så att avgifterna från och med den 1 augusti 2016 är för högst 3 timmar/dag 80 euro/månad och för över 3 timmar/dag 120 euro/månad. Priset för morgonverksamheten som kommunen ordnar är 25 euro/månad. För eventuellt morgonmål debiteras skilt. Avgifterna gäller elever (elever i åk 1 och 2 samt elever som fått beslut om särskilt stöd) som deltar i den lagstadgade verksamheten. Dessutom gäller avgifterna även förskolebarn som deltar i morgon- och eftermiddagsverksamhet i stället för kompletterande dagvård.

Bekanta dig närmare med verksamhetsplanen för Sibbo kommuns eftermiddagsverksamhet från följande länk: Verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamheten

Suomeksi

 

Senast ändrat 21.11.2017