Skolskjutsplan och skjutsprinciper

Bildningsutskottet har fastställt Sibbo kommuns skolskjutsplan och skjutsprinciperna för grundskolorna och förskolorna. I detta dokument finns svaren på de flesta frågorna angående skolskjutsarna.

Skolskjutsplan och skjutsprinciper 

 

 

 

Suomeksi

Senast ändrat 03.03.2016