Kollektivtrafiken

Tidtabeller 2015-2016

De flesta skolskjutsberättigade eleverna anlitar den befintliga kollektivtrafiken. Eleverna får ett busskort för sina skolresor  under höstterminens första dag i skolorna.

Andra stadiets studeranden kan anhålla om bidrag för sina resekostnader via FPA. 

För de bussturer som eleverna oftast anlitar har HRT sammanställt en tidtabell. Tidtabellen delas ut i skolorna tillsammans med busskortet första skoldagen. 

Tidtabellen för läsåret 2016-2017 för de bussturer som eleverna oftast anlitar (pdf)

Länk till HRT:s reseplanerare

Suomeksi

 

HRT Info, Smidig skolresa med resekortet

HRT Info

Eleverna har tillsammans med resekortet fått HRT Infot om skolresekortet och dess användning och övriga möjligheter. HRT Info innehåller också information om hur man skall göra om man tappar sitt resekort.

Resekortsärenden sköts antingen vid HRT-servicestället i Söderkulla bibliotek eller vid HRT-servicestället på Sockengården. Notera alltså att servicestället vid Nickby bibliotek har flyttat till Sockengården.

Sockengårdens kundservicepunkts öppethållningstider:
mån. 8–17
tis. 8–17
ons. 8–15.30
tors. 8–15.30
fre. 8–14.

Kommunens kundservicepunkt i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2) är öppen:
tis. 10–12 och 12.30–17
ons. 10–12 och 12.30–17

HRT:s kundservice svarar på frågor angående kollektivtrafiken, 09-47664000 och Pohjolan Liikennes kundtjänst besvarar frågor angående tidtabeller och rutter vardagar kl. 8.30-16.30 på tfn 0600 555 840. Samtalet kostar 0,79 €/min + lsa

Senast ändrat 31.10.2016