Skolbespisningen

Skolbespisningens uppgift

I Sibbo kommuns grundskolor serveras eleverna och skolornas personal en ändamålsenlig och ledd fullvärdig måltid alla arbetsdagar.

En bra skolmåltid

Skolmåltiden är en hälsosam, mångsidig, tillräcklig samt smaklig måltid som väl kan mäta sig med hemlagad mat. Måltiden intas lunchtid. Eleverna/personalen sammansätter själva sin måltid från buffélinjen, så måltidens näringsmässiga riktighet och fullvärdighet beror i sista hand på hur portionen är sammansatt. Kökspersonalens och lärarnas uppgift är att råda och uppmuntra eleverna till riktiga matvanor. En god skolmåltids uppgift är att råda till hälsosamt näringsintag samt att utveckla elevernas smaksinne och matvanor.

Skolbespisningen betydelse

Skolbespisningen är en väsentlig del av skolans utbildnings- och fostrings uppgift. Skolbespisningens näringsmässiga betydelse för elevens välbefinnande, hälsa och uppehållande av arbetseffekten är stor. I skolbespisningen håller man fast vid goda matseder och gott uppförande under måltiderna.

Kosthandbok för skolor och daghem

 

Personalen

Kökspersonalens uppgift är att skapa eleverna en angenäm måltidsstund i trivsam miljö, med vänlig service samt smaklig mat. Eleverna uppmuntras att smaka på nya rätter. I ärenden som berör skolbespisningen, uppmanas föräldrarna att kontakta skolans bespisningsförman eller kommunens kostchef.

 

Suomeksi

Senast ändrat 07.04.2016