Daghemsbespisningen

Daghemmens måltider

I dagvården är måltiderna en del av grundvården, uppfostran och undervisningen. Måltidens centrala, näringsmässiga och fostrande syfte är att befrämja och uppehålla barnets hälsa och välbefinnande.

Målet med bespisningen i dagvården är att tillsammans med hemmen trygga barnets uppväxt och utveckling, samt att råda barnet att äta en mångsidig och omväxlande kost. Barnet äter efter eget behov. Det uppmuntras att bekanta sig med nya livsmedel och att smaka på olika maträtter

I barn - och ungdomen anammade närings-, vilo, och motionsvanor som stöder hälsan skapar grunden för hälsa i vuxen ålder och förebygger risken för många sjukdomar.

Måltidernas uppfostrande syfte är att skapa goda matvanor och gott bordsskick för resten av livet. Måltidens uppgift i daghemmet är att trygga barnets behov av tillräckliga och balanserade måltider och mellanmål under vård dagen.

Kosthandbok för skolor och daghem

 

I daghemmens lunch ingår

Huvudmål

Varmt tillbehör (Potatis, pasta, ris, korngryn)

Bröd: knäckebröd, mjukt fullkornsbröd

Fett: vegetabiliskt fett

Sallad/råkost/färskbit, växtoljebaserad salladsdressing

Dryck: mjölk, surmjölk, vatten

 

Suomeksi

Senast ändrat 07.04.2016