Hälsorådgivningspunkten Avertti

Nickby social- och hälsostation
Jussasvägen 14, rådgivningspunktens ingång är i närheten av dejouringången, via innergården och första dörren till vänster.

Öppen varje tisdag kl. 14-16 fr.o.m. 6.9.2016.

Hälsorådgivningspunkten Avertti för drogmissbrukare öppnas i september på Nickby social- och hälsostation.

Hälsorådgivningens uppgift är att minska de skador som uppkommer till följd av drogmissbruk. Målet med vägledningen är att sänka tröskeln för kunderna att söka sig till missbrukarvården och att få kontakt med de missbrukare ute på fältet, som ännu inte omfattas av missbrukartjänsterna.

Missbrukare har en möjlighet att, på rådgivningspunkten, byta ut använda sprutor och nålar till rena. Till de tjänster som hälsorådgivningen erbjuder hör vägledning och rådgivningsarbete i hälsofrågor (hälsovård, smittosamma sjukdomar) och servicehandledning. Tjänsten förverkligas som en tröskellös tjänst, varken remiss eller tidsbokning krävs. Det är möjligt att uträtta ärenden anonymt. Tjänsterna är avgiftsfria för kunden.

Du kan kontakta mottagningsskötare Annette Lindfors tfn 09 2353 6343 eller missbrukararbetare Saila Kaitila tfn 09 2353 6526 för mera information.

Suomeksi

Senast ändrat 25.08.2016