Skol- och studerandehälsovårdens kontaktuppgifter

 SuomeksiSkolhälsovårdare:

Skolhälsovårdaren är kontaktbar via telefon, e-post och Wilma

Tidsbeställning till skolläkarens mottagning via skolhälsovårdare.

Hälsovårdare
Carola Klemets
09 2353 6421
Kyrkoby skola, Jokipuiston koulu
Hälsovårdare
Nina Eskelin
09 2353 6460
Skolhälsovårdare
Rådgivningen Söderkulla Centrum, Box.
Skolor: Söderkulla skola, Boxby skola, Salpar skola, Gumbostrand skola.
Hälsovårdare
Anne Grannas
09 2353 6426
Enhetsskola: Sipoonlahden koulu (Neiti Miilintie och Opintie enheterna)
Hälsovårdare
Yvonne Wickholm
09 2353 6424
Skolor: Lukkarin koulu, Leppätien koulu, Södra Paipis skola, Norra Paipis skola, Borgby skola
Hälsovårdare
Helena Aldén-Nieminen
09 2353 6422
Skolor: Kungsvägens skola, Sibbo Gymnasiet, hälsogranskningar för uppbådspliktiga.
Ansvarig skol- och studerandehälsovårdare
Satu Pulkkinen
09 2353 6423
Skolor: Sipoon lukio, Keuda, hälsogranskningar för uppbådspliktiga.
Hälsovårdare
Erika Lindholm
09 2353 6427
Skolor: Sipoonjoen koulu och Talman koulu
Servicechef
Marjo Karppinen
09 2353 6560
Senast ändrat 05.06.2017