Skol- och studerandehälsovård

I grundskolan träffar skolhälsovårdaren eleverna och förskoleeleverna varje år antingen individuellt eller i grupp.

Besöken hos skolhälsovården hittar du här.

Besöken hos studerandehälsovården hittar du här.

Hälsoundersökningar görs också enligt individuella behov. Hos skol- och studerandevården kan eleverna också diskutera den sexuella hälsan, den mentala hälsan och frågor i anknytning till droger, vid behov styrs eleven till preventivrådgivningen, mentalvårdstjänsterna eller kommunens missbrukararbetare.

Aktuellt

Sommarhälsovård-info

Uppbådsgranskningarna för 2000 födda inleds under april i Sibbo. Granskningen omfattar två besök - ett hos hälsovårdaren och ett hos läkaren.

Tiden till granskningen beställs i första hand till den hälsovårdare som sköter din nuvarande gymnasium eller yrkesläroanstalt. Om din studieort är annan än Sibbo eller om du saknar studieplats, kontakta vänligen ovannämnda hälsovårdare.  Tiden till hälsovårdaren bör beställas före 15.6.2018.

Läkartiden ges av hälsovårdaren i samband med hälsogranskningen. Läkardagarna hålls under maj-juni.

Hälsovårdare:

Helena Alden-Nieminen
tfn 050-362 5278
e-post: helena.alden-nieminen (at) sipoo.fi
Skolor: Sibbo Gymnasium
Hälsogranskningsplats: Nickby Hjärta, Stora Byvägen 12, 04130 Sibbo

Satu Pulkkinen
tfn 050-465 1369
e-post: satu.pulkkinen (at) sipoo.fi
Skolor: Sipoon lukio, Keuda
Hälsogranskningsplats: Enter, Stora Byvägen14, 01430 Sibbo 

Förhandshälsoundersökning i samband med uppbåd

Pojkar som är i uppbådsåldern får ett brev av Försvarsmakten om uppbådet samma år som de fyller 18 år. Förhandshälsoundersökningarna av personer i uppbådsåldern görs i regel av studerandehälsovården på studieorten.

Förhandshälsoundersökningarna av Sibbobor som studerar på annan ort eller Sibbobor som inte har en studieplats/arbetsplats görs av studerandehälsovården i Sibbo.

Till hälsoundersökningen hör ett besök hos hälsovårdaren och ett läkarbesök. Läkartiden fås av hälsovårdaren.

Ytterligare uppgifter om värnplikten och uppbådet finns här.

Vaccinationer

Skol- och studerandehälsovården sköter om vaccinationer i enlighet med det Nationella vaccinationsprogrammet. Angående vaccinationer för resenärer, kontakta vuxenrådgivningen.

Olycksfall och insjuknande under skoldagen

Olycksfall som sker i skolan och under vägen till och från skolan sköts av skolhälsovården och vid behov skickas eleven till hälsostationen för vård. Om ett olycksfall sker i skolan men uppdagas först då eleven är hemma, ska skolan alltid meddelas om olycksfallet. Elever som insjuknar akut under skoldagen och behöver läkarvård vårdas på hälsostationen. När en elev råkar ut för ett olycksfall under fritiden ska vårdnadshavaren direkt kontakta hälsostationen.

Elevvård

Med elevvård avses främjande av elevens goda lärande, goda psykiska och fysiska hälsa samt sociala välbefinnande. Elevvården åligger alla som arbetar i skolan och den genomförs i gott samarbete med hemmen. Ytterligare information finns på elevvårdens webbplats.

Mun- och tandvård

Besöken hos mun- och tandvården och kontaktuppgifterna finns här.

Tandvården är avgiftsfri på hälsocentralen fram till 18 års ålder.

Skolhälsovårdens elektroniska blanketter

Blankett för förstaklassistens föräldrar (kräver identifiering)

Blankett för femteklassistens föräldrar (kräver identifiering)

Blankett för åttondeklassistens föräldrar (kräver identifiering)

Åttondeklassistens blankett för elever

Elevvårdens hälsoenkät

 

Suomeksi

Senast ändrat 24.05.2018