Rådgivningens blanketter

Elektroniska blanketterna kan fyllas i, skickas och sparas elektroniskt. Du kan spara en ofullständig blankett på din dator och komplettera den vid ett senare tillfälle. Vid behov kan du också skriva ut en tom blankett och fylla i den för hand.

Elektroniska blanketter som används av rådgivningen:

 

Mödrarådgivning

Förhandsuppgifter fylls i till gravidas första besök

Förfrågan om rusmedelsbruk (Audit) fylls i till gravidas första besök

Kraftresurser i vardagen hos familjer som väntar sitt första barn fylls i till besök på grv 22-24

 

Barnrådgivning

Kraftresurser i vardagen hos familjer med nyfödda fylls i före 4 månaders granskning

Frågeformulär till 1,5 åringars föräldrar fylls i före 1,5 års granskning

Kraftresurser i vardagen hos småbarnsfamiljer fylls i före 1,5 års granskning

Frågeformulär till 4 åringars föräldrar fylls i före 4 års granskning

 

Preventivrådgivning

Bakgrundsinformation om preventivmetod 

Suomeksi

Senast ändrat 30.10.2017