Mödra- och barnrådgivning

I Sibbo finns i Nickby och i Söderkulla en kombinerad mödra- och barnrådgivning, som betjänar gravida och barnfamiljer med barn under skolåldern. De anställda vid rådgivningen har ett mångisidigt samarbete med övriga aktörer till exempel rådgivningens familjearbete, barnfamiljernas socialarbete, skol- och studerandehälsovården, talterapi, familjerådgivning, barnskydd, barnatillsyningsman, fysioterapi, mun- och tandvårddagvård och specialsmåbarnsfostran.

Rådgivningens kontaktuppgifter

Öppenmottagning på rådgivningen

Öppenmottagning på Nickby rådgivning måndagar kl 8-9 och på Söderkulla rådgivning fredagar kl 8-9. Öppenmottagning på rådgivningen hålls inte på helgdagarna.

Feedback


Ge feedback om rådgivningens tjänster

 


Aktuellt

Babyträff

Den tvåspråkiga är för barn under 1,5 år med föräldrar. På Babyträffen finns möjligheten att dela med sej av sina erfarenheter och njuta av trevligt sällskap. Barnen och de vuxna har möjlighet att träffa nya vänner och skapa nätverk. Program på babyträffarna.

Nickby: Pk Kaisla (Skattparksgränden 4, Nickby, 04130 Sibbo) måndagar kl. 13.30-15.30. Vårterminen 7.1-20.5.2019.

Söderkulla: Pleissi (Hälsovägen 1, 01150 Söderkulla) på torsdagar kl 9.30-11.30. Vårterminen 9.1-22.5.2019. Babyträff

Verksamhet för småbarnsfamiljer i Sibbo. Läs mera här.


Mödrarådgivning

På mödrarådgivningen följer man upp hur graviditeten framskrider samt den blivande mammans och barnets hälsa. Till rådgivningens uppgifter hör också att förebygga och tidigt upptäcka sjukdomar samt att främja familjens välfärd och stöda föräldraskapet.

Vi önskar att den blivande mamman kontaktar rådgivningen så fort som möjligt!

Före första besöket till mödrarådgivningen ber vi er att på förhand fylla i 2 elektroniska blanketter: Förhandsuppgifter och Förfrågan om rusmedelsbruk (Audit) . Fyll noggrant i blanketterna. Vi ber också partnern/blivande barnets far att fylla i en egen blankett om bruk av rusmedel.

En del av uppföljningsbesöken på mödrarådgivningen är så kallade utvidgade hälsogranskningar, som båda föräldrarna önskas delta i. På de utvidgade besöken är det möjligt att ta hela familjens eventuella behov av stöd i beaktande. Mödrarådgivningsbesöken enligt graviditetsvecka finns här.

Under rådgivningens länkvinkar finns information om t.ex blodprov som tas under graviditeten.

 

Barnrådgivning

Rådgivningens uppgift är också att tidigt påvisa och förebygga sjukdomar, samt att befrämja hälsa och stöda föräldrarna.

Här kan du läsa mer om besöken till rådgivningen samt vaccinationerna.En del av besöken är så kallade omfattande hälsogranskningar. Då inbjuder man båda föräldrarna med till granskningen och man har möjlighet att diskutera hela falmiljens situationen.

Inför vissa rådgivningsbesök ber vi att föräldrarna i god tid fyller i de elektroniska blanketter som anges:

Nyttigt information för barnfamiljer hittar du från rådgivningens länkvinkar.

Suomeksi

 

 

Senast ändrat 14.03.2019