Mödra- och barnrådgivning

Rådgivningens telefontider är mån.-tors. kl. 12.00 - 12.45. Man kan kontakta hälsovårdarna antingen via e-post eller telefon. Rådgivningens kontaktuppgifter finns här. Ifall tiden inte passar kan man även beställa telefontid till hälsovårdare via Internet på adressen https://tkajanvaraus.sipoo.fi/ajanvaraus/app. Via samma adress kan man även reservera tid till 1-3-års granskning till sin egen hälsovårdare (1½ -åringar går till läkare, kan inte boka tid via Internet). Tiden bokas på barnets namn. Man kan även kontakta rådgivningen via e-post.

Samma dags avbokningar kan du meddela med att ringa eller skicka meddelande till 040-4869113. Se till att kundens namn och födelsetid finns i meddelandet. Gäller bara avbokningar samma dag. I övriga fall kontakta din egen hälsovårdare.


Ge feedback om rådgivningens tjänster

 


Aktuellt

Verksamheten på Nickby och Söderkulla rådgivning är delvis begränsad under tiden 25.6-12.8. Under tiden sköter vi främst gravida och barn under 1 år. Preventivrådgivningsverksamheten är centrerad till hälsostationen under samma period.

Från Terveyskylä Lastentalo.fi hittar du information om barnsjukdomar. Läs mera här.

Rådgivningens telefonnumrorna har ändrats. Nya kontaktuppgifterna hittar du på rådgivningens kontaktuppgifter.

Verksamhet för småbarn i Sibbo. Läs mera här.

Babyträff

Den tvåspråkiga babyträffen är för barn under 1,5 år med föräldrar. På Babyträffen finns möjligheten att dela med sej av sina erfarenheter och njuta av trevligt sällskap. Barnen och de vuxna har möjlighet att träffa nya vänner och skapa nätverk.

Nickby: Banstugan (Stora Byvägen 38, Nickby, 04130 Sibbo) måndagar kl. 13.30-15.30. Förhandsanmälning behövs ej. Välkommen med!

Söderkulla: Pleissi (Hälsovägen 1, 01150 Söderkulla) på torsdagar kl 9.30-11.30. Förhandsanmälning behövs ej. Välkommen med!

Förändringar på Söderkulla rådgivning

Nya hälsovårdaren har börjat, samt förändringar inom områdesuppdelningarna har skett på Söderkulla rådgivning. Se rådgivningens kontaktuppgifter.

Elektronisk feedback om rådgivningens tjänster

Feedback om rådgivingens tjänster kan nu ges elektroniskt. Länken till den elektroniska feedbackblanketten finns längst uppe på sidan och här.


Öppenmottagning på rådgivningen

Öppenmottagning på Nickby rådgivning måndagar kl 8-9 och på Söderkulla rådgivning fredagar kl 8-9. Öppenmottagning på rådgivningen hålls inte på helgdagarna.

 

Mödrarådgivning

Vi önskar att den blivande mamman kontaktar rådgivningen så fort som möjligt!

Observera: Före första besöket till mödrarådgivningen ber vi er att på förhand fylla i 2 elektroniska blanketter: Förhandsuppgifter och Förfrågan om rusmedelsbruk (Audit) . Fyll noggrant i blanketterna. Vi ber också partnern/blivande barnets far att fylla i en egen blankett om bruk av rusmedel.

På mödrarådgivningen följer man upp hur graviditeten framskrider samt den blivande mammans och barnets hälsa. Till rådgivningens uppgifter hör också att förebygga och tidigt upptäcka sjukdomar samt att främja familjens välfärd och stöda föräldraskapet.

En del av uppföljningsbesöken på mödrarådgivningen är så kallade utvidgade hälsogranskningar, som båda föräldrarna önskas delta i. På de utvidgade besöken är det möjligt att ta hela familjens eventuella behov av stöd i beaktande. Mödrarådgivningsbesöken enligt graviditetsvecka finns här. Vi ber att blivande föräldrar fyller i blanketten Kraftresurser i vardagen hos familjer som väntar sitt första barn före granskning i grv 22-24 och skickar blanketten elektroniskt.

Under rådgivningens länkvinkar finns information om t.ex blodprov som tas under graviditeten.

 

Barnrådgivning

Samma hälsovårdare träffar familjen från uppföljningen av graviditeten och följer upp barnets tillväxt och utveckling ända till förskolåldern. En del av besöken är så kallade omfattande hälsogranskningar. Då inbjuder man båda föräldrarna med till granskningen och man har möjlighet att diskutera hela falmiljens situationen. Läs mera här.

Inför vissa rådgivningsbesök ber vi att föräldrarna i god tid fyller i de elektroniska blanketter som anges:

På rådgivningen följer man upp hur graviditeten framskrider, mammans och det kommande barnets hälsa och barnets tillväxt och utveckling. Rådgivningens uppgift är också att tidigt påvisa och förebygga sjukdomar, samt att befrämja hälsa och stöda föräldrarna. Rådgivningen ger också information om olika preventivmetoder samt handledning och information till föräldrar som planerar en graviditet.

Nyttigt information för barnfamiljer hittar du från rådgivningens länkvinkar.

Suomeksi

 

 

Senast ändrat 06.07.2018