Familjeförberedelse

Lycka till med väntan!

Sibbo kommuns familjeförberedelse erbjuds i första hand till familjer som väntar sitt första barn. Förberedelsen sker som en mångformig tjänst som omfattar såväl gruppmöten som information som familjerna kan ta del av på nätet. Familjeförberedelsens syfte är att erbjuda information och stöd kring att växa till förälder, amning och vård av babyn. Gruppmötena erbjuder också en möjlighet till kamratstöd och att träffa andra Sibbofamiljer som är i samma livssituation. Under graviditeten hålls två gruppmöten och efter att barnet fötts hålls också två möten. Datumen för mötena meddelas till varje familj.

Graviditetstiden och födseln

Graviditeten är alltid ett litet mirakel och en omvälvande erfarenhet för de blivande föräldrarna. De havande upplever alla de förändringar som en graviditet medför på ett individuellt sätt. Någon kan vara i sitt livs skick under hela graviditeten, medan någon annan kan lida av många olika krämpor.

Den nio månader långa väntan kulminerar i förlossningen, som är en stor prestation för både mamman och babyn. Förlossningen är ofta förknippad med spänning, rädsla och även smärta, men då man äntligen har det egna barnet i famnen är känslan obeskrivbar.

Ingen är genast en färdig mamma eller pappa när barnet fötts, utan man växer till förälder så småningom. Att växa till förälder är en långsam process som startar redan under graviditeten och kanske aldrig riktigt slutar.

Mer information hittar du här 

Kvinnohuset
På babyresa - Guide för blivande mammor
Förlossning
Behandling av förlossningssmärta
Återhämtning efter förlossningen
Rehabilitering efter graviditeten och förlossningen

Amning

Amning är nyttigt både för mamman och för barnet, modersmjölken är ju den bästa näringen för barnet. Förutom att babyn får näring känner hen mammans beröring, doft och värme. Det är viktigt för barnet att få se mammans ansikte och höra hennes hjärtslag.

Amning kräver övning; under de första veckorna övar mamman att amma och barnet att suga. I början tar det tid att lära sig amma. Under de första veckorna är barnet ofta vid bröstet, minst 8–12 gånger per dygn. Även senare förekommer perioder då barnet suger mjölk ofta, sover mindre och tillbringar mer tid vid bröstet. Då amningen sker med korta mellanrum ökar mjölkmängden så att den motsvarar babyns behov. Makens eller en närståendes stöd är viktigt särskilt under de första veckorna av amningen. Hen kan sörja för mammans och familjens välmående medan mamman koncentrerar sig på att amma.

I början kan mammans bröst vara ömma och även amningen kan göra ont, men så småningom vänjer sig brösten vid att ammas. Om det är något som bekymrar er, kan ni fråga råd av rådgivningen, amningspolikliniken eller besöka webbplatsen Imetyksen tuki ry och Kvinnohuset - Amning samt ta del av guiden På babyresa - Guide för blivande mammor.

Tecken på bra amning

Babyn får tillräckligt mjölk när:

  • babyn äter enligt sin egen rytm, vanligen minst 8–12 gånger i dygnet
  • babyn suger effektivt och sväljer mjölken
  • babyn kissar minst fem gånger i dygnet från och med det fjärde dygnet
  • babyn bajsar dagligen de första veckorna. Hos över 6 veckor gamla barn är det normalt att det går flera dagar mellan bajsningarna.
  • babyns vikt de första dagarna inte minskar mer än 10 % från födelsevikten och senare ökar minst 140 gram i veckan

Källa: Kvinnohuset.fi

Du hittar mer information om amning under länkarna nedan

Fördelar med amning
Amningens start
Sugtag och amningsställningar
Amning och smärta
Hur vet jag att mjölken räcker till?
Amningspolikliniken vid Borgå sjukhus
Hyvinge amningspoliklinik
Amningspolikliniken vid Kymmenedalens sjukhus

Vård av babyn

Babyn behöver en vuxens närvaro, uppmuntran och tröst; dessa är förutsättningar för att ett nära förhållande bildas. Babyn kommunicerar med gester, miner, blickar och gråt. Det är inte alltid lätt att förstå babyn, men man kan utveckla sina färdigheter att förstå och man lär sig att känna sitt eget barn endast genom att tillbringa tid med hen.

Med sin gråt meddelar babyn vanligen om hunger, trötthet, obehag, smärta eller längtan att få kontakt och vara i famnen. Det finns alltid en orsak till att babyn gråter. Babyn känner om den vuxna är nervös, så den vuxna ska hålla sig lugn när barnet gråter. Det är tungt att lugna en baby som gråter länge, så det lönar sig att växla babyn mellan maken och makan eller en annan närstående. Babyn upplever att hen blivit hörd då hens meddelanden besvaras. Det här är en grundläggande förutsättning för att självkänslan utvecklas. De dagliga rutinerna medför också trygghet för babyn och skapar en bra dagsrytm.

Du hittar mer information om grundläggande babyvård här

Grundläggande babyskötsel
Vauvan hoito-opas
På babyresa - För dig som har fött barn

Mun- och tandvård

Graviditet
Karies
Föräldrarnas munhygien
Kost och matvanor
Xylitol
Tandsprickning
Rengöring av barnets mun
Sugvanor och användning av napp

Talterapi

Tidig kommunikation och barnets språkutveckling

Psykolog

Att få barn och bli förälder är ofta en stor förändring i livet, vilket påverkar bl.a. individen, vardagen och parrelationen på olika sätt. Som en del av familjeförberedelsekursen, hålls en träff på Banstugan i samband med ”Babytreffit”. Tema för träffen är vardagen, parrelationen och föräldrarnas mående och ork under babytiden. Träffen leds av familjerådgivningens psykolog Jenny Ansala.

Depressionsskötare

Depression under graviditeten och efter förlossningen kan komma som överraskning till vem som helst och är relativt vanlig. Tidigare symtom behöver nödvändigtvis inte ha funnits. Prognosen är god och hjälp lönar det sig alltid att söka. I lindriga fall kan diskussionsstöd med den egna hälsovårdaren redan hjälpa.

Om ämnet diskuterar vi noggrannare på familjeförberedelsens gruppträff med depressionsskötaren. Diskussionsteman där är känslor av nedstämdhet, livsförändring i familjen då barnet föds och tidig växelverkan. Det finns information gällande depression under graviditeten och efter förlossningen på nätet: Äidit irti synnytysmasennuksesta ry.

Suomeksi

Senast ändrat 03.11.2017