Medling i familjefrågor

Om ett parförhållande slutar i skilsmässa, är det viktigt att komma ihåg att föräldraskapet fortsätter.

Syftet med familjemedling är att hjälpa föräldrarna att lösa meningsskiljaktigheter som rör barnet, förhindra fortgående konflikter och trygga barnets ställning efter skilsmässan. Ett särskilt mål för medlingen i familjefrågor är att finna lösningar som tryggar barnens intressen. Under medlingen i familjefrågor fäster man uppmärksamheten vid barnen och begrundar skilsmässan ur barnens synvinkel.

Familjemedlarna stöder och hjälper föräldrarna och främjar dialog mellan dem. På detta sätt bevaras barnens förhållande till båda föräldrarna och alla familjemedlemmars vardag fungerar trots skilsmässan. Med familjemedlarnas hjälp kan föräldrarna diskutera hur de på bästa sätt kan fortsätta sitt föräldraskap trots att parförhållandet upphört.

Medlingen inleds med ett skilt beredningsmöte, där man i mer detalj går igenom vad medlingen innebär och reder ut vilka frågor föräldrarna vill komma överens om. Efter beredningsmötet följer 1–3 gemensamma medlingsmöten, efter vilka man kan komma överens om ett uppföljningsmöte. Medlarna i familjeärenden är utbildade medlare som är vana vid att arbeta med familjer. Avtal som rör barnen och som ingåtts under medlingen kan fastställas hos barnatillsyningsmannen.

Under familjemedlingen:

- hjälper man föräldrarna att tänkta ut vilka frågor de måste komma överens om då deras vägar skiljs

- får föräldrarna hjälp och stöd med att förhandla sinsemellan i situationer där de egna försöken eventuellt har slutat i gräl eller föräldrarna har hamnat i en återvändsgränd eller i fall där man inte längre talar med varandra

- strävar man efter att finna lösningar som är fungerande med tanke på barnens ärenden och vardag samt göra upp avtal som senare kan fastställas hos barnatillsyningsmannen.

Familjemedlaren:

- är en utomstående, opartisk person som inte gör eller erbjuder färdiga lösningar

- hjälper med sina frågor föräldrarna att själva hitta lösningar som är lämpliga för familjen

- är en expert som är van vid att arbeta med familjer.

Familjemedlingen är en frivillig, konfidentiell och avgiftsfri tjänst.

Ta kontakt med Sibbo kommuns medlingskoordinator, tfn 050 465 8356

Telefontid

Måndag, Onsdag kl 10 - 11
Torsdag kl 12 - 13

SUOMEKSI

Senast ändrat 14.01.2019