Familjerättsliga ärenden

Barnatillsyningsman

I barnatillsyningsmannens uppgifter ingår att utreda faderskapet då ett barn föds utanför äktenskapet samt att tillsammans med föräldrarna göra upp ett avtal om barnets vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll. Barnatillsyningsmannen fastställer avtal som gjorts av föräldrarna gemensamt.

Tid till barnatillsyningsmannen kan beställas genom att ringa numret nedan. Av datasäkerhetsskäl sköts kundärenden inte per e-post. Man får rådgivning i de ärenden barnatillsyningsmannen sköter också per telefon.

Ta kontakt!

  • ring tfn 050 465 8356, telefontid mån, ons kl. 10 - 11, tor kl. 12 - 13


Adoptionsrådgivning

Rädda Barnen rf. ordnar adoptionsrådgivningstjänster för Sibbofamiljer.

 

Nyttiga webblänkar angående parförhållande, skilsmässa och föräldraskap efter en skilsmässa:

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat Finlands första föräldraplan, som är avsedd att vara ett stöd och hjälpmedel i föräldraskapet efter en separation.

- Apua eroon, www.apuaeroon.fi 
- Elatusvelvollisten Liitto r.y, www.elatusvelvolliset.fi
- Gällande lagstiftning: www.finlex.fi
- Hyvä Erovanhemmuus ry, www.hyvaerovanhemmuus.fi
- Mannerheims Barnskyddsförbund, www.mll.fi
- Miessakit rf, www.miessakit.fi
- Neuvokeskus, www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/neuvokeskus2/
- Pienperheyhdistys ry, www.pienperhe.fi
- Väestöliitto, www.vaestoliitto.fi
- Yhden vanhemman perheiden liitto, www.yvpl.fi

Suomeksi
Senast ändrat 17.05.2019

BESÖKADRESS


Social - och hälsostation
Jussasvägen 14
2. vån.
04130 Sibbo

KONTAKTUPPGIFTER


Obs!

Från och med 2.5
saknas 
barnatillsyningsman
i kommunen. 
I brådskande ärenden
ring 050 465 8352.

Barnatillsyningsman
tfn 050 465 8356

Telefontid
mån, ons kl. 10 - 11
tor kl. 12 -13

Ge respons! Ge respons!

Walk In
GENVÄGAR


Barnfamiljernas socialarbete
Barnskydd
Dataskydd
Familjerådgivningen