Kontakt med socialvården och konsultationstelefon för barnskyddet:

09-2353 6548 vardagar kl. 8.15–15
kontaktblankett

 

Dejourering utanför tjänstetider:

Östra-Nylands socialjour, tel. 040-5174194

 

Besöksadress:

Sibbo social- och hälsostation, 2. vån.
Jussasvägen 14, 04130 Sibbo

suomeksi

Senast ändrat 31.01.2018