Kompletterande och förebyggande utkomstöd

En klient kan ansöka om kompletterande stöd eller förebyggande utkomststöd direkt hos kommunen om Folkpensionsanstalten redan har meddelat ett beslut om grundläggande utkomststöd för den tid som ansökan gäller.

För att trygga brådskande och nödvändig hjälp kan kommunen i undantagsfall bevilja utkomststöd utan att en klients rätt till grundläggande utkomststöd har bedömts och avgjorts av FPA genom ett beslut för tidsperioden i fråga. Stöd kan i dessa situationer beviljas som förebyggande utkomststöd. En utredning av inkomster och utgifter görs också i dessa situationer.

Barnfamiljerna i Sibbo kan ansöka om kompletterande och förebyggande utkomstöd här

suomeksi

Utkomststöd (FPA)

Lag om utkomststöd 1412/1997

 

Senast ändrat 04.07.2017