Hemservice för barnfamiljer

Hemservice kan ges tillfälligt om det finns ett akut behov av praktiskt stöd i familjen. Då hemservicen för barnfamiljer gör ett hembesök hjälper familjearbetaren till med till exempel barnskötsel eller hemsysslor. Hemservicen för barnfamiljer är avgiftsbelagd, och behovet av servicen avgörs från fall till fall och beviljas enligt tillgängliga resurser.

Hemservice för barnfamiljer är avsedd för barnfamiljer i bl.a. följande situationer:

• flerlingsfamilj
• ena föräldern är trött och utmattad
• plötslig förändring eller kris i livssituationen
• en förälder insjuknar eller skadas
• sjukdom eller handikapp hos ett barn
• förälders eller syskons vård- eller terapibesök

Kontakt via OVI-teamet (Handledning, mottagning och information)

Du kan kontakta OVI-teamet antingen per telefon (vardagar kl. 8.15–15.00 på numret 050 465 8352) eller genom att fylla i en blankett för kontaktbegäran. Av OVI-teamet får du vid behov anvisningar och råd för att hitta rätt tjänst.

 

Prislista för hemservice (2017) 

Tillfällig hemservice för barnfamiljer (inkomstbaserad):

besök 0–2 h 9,50

besök 2–4 h 16,10

besök 4–6 h 20,60

besök över 6 h 25,20

För mer långvarig service som pågår över tre månader bestäms avgiften utifrån familjens inkomster, familjens storlek och servicetimmarna.

Kontakt med socialvården och konsultation med barnskyddet

050 465 8352 vardagar kl. 8.15–15.00

blankett för kontaktbegäran (se ovan).

 

Extern jour utanför tjänstetid

Östra Nylands socialjour, tfn 040 5174194

Suomeksi

Senast ändrat 25.01.2018