Service för utvecklingsstörda

Service för utvecklingsstörda är bl.a. boendeservice, tillfällig vård, familjevård,
arbets- och dagverksamhet, institutionsvård, sakkunnigtjänster och annan
öppenvård. Sibbo kommun köper för tillfället tjänsteravsedda för utvecklingsstörda av
bl.a. samkommunerna Eteva-kuntayhtymä och Kårkulla samt av Rinnekoti.

För den utvecklingsstörda och hans/hennes familj ordnas en servicehelhet på basen av en individuell plan.

 

Suomeksi

Senast ändrat 02.05.2016