Stödboende

Hyreslägenheter med möjlighet att få hemvårdstjänster. Suomeksi

Boendeenheten Vintergröna, Jussasvägen 18 G, 04130 Sibbo

Boendeenheten Aftonrodnad, Jussasvägen 18 G, 04130 Sibbo 

Servicebostaden Henna, Jussasvägen 18 F, 04130 Sibbo

 

Tilläggsuppgifter och ansökningar:

Servicehandledning tfn. 09 2353 6690Senast ändrat 20.10.2017