Boende- och vårdservice 

Boende- och vårdservice är avsett för de äldre som av särskilda skäl behöver stöd och hjälp med att ordna boendet då de inte längre klarar av att bo hemma med hemvårdens och anhörigas stöd och hjälp och boendet hemma är inte mera tryggt eller ändamålsentlingt. Suomeksi

Beslut om boende- och vårdservice fattas angelägenhetsordning utgånde från vårdbehovet. Innan beslutet fattas gör en bedömning av vårdbehovet och funktionsförmågan. Besluten fattas i en mångprofessionell serviceledningsgrupp och den äldres och anhörigas önskemål tas i beaktande i mån av möjligheter.

Kortvarig vård

Kortvariga vårdens mål är att stöda närståendevårdarens ork och den äldres möjlighet att bo hemma. Kortvarig vård ges på Solliden och på hälsocentralens akut- och rehabiliteringsavdelning.

Boende- och vårdsservice i media

Vanhustyö 1/2016 (på finska)Tilläggsuppgifter:

Serviceinstruktör
Nina Weckman
09 2353 6690
nina.weckman@sibbo.fi

Servicechef
Nina Martikainen
09 2353 6580
Senast ändrat 02.08.2017