Tjänster för invandrare i Sibbo

Socialtjänsterna för nyanlända invandrare och flyktingar finns på addressen Handelsgränd 3A. I invandrartjänsterna kan man även få allmän information om invandringsfrågor. Tjänsterna omfattar handledning, rådgivning och information om invandring till invandrare, myndigheter och samarbetspartner.

Invandrartjänsternas huvuduppgift är att under tre års tid främja integrationen av kvotflyktingar som kommunen tagit emot, asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd och som placeras i Sibbo kommun eller självständigt flyttar till kommunen samt de som återinvandrar.

Kom ihåg att reservera tid innan du besöker invandrartjänster!

Socialarbetare

Anu Korhonen 040 1914335
Kristiina Rautakoura 040 3527476

Socialhandledare

Silja Leppälä 040 1916031

Invandrarkoordinator

Marjukka Huttunen 040 5734133

 

Stödboendet

I Sibbo fungerar det en enhet för stött boende för ungdomar som anlänt som minderåriga, ensamma utan vårdnadshavare, och som håller på att bli vuxna och självständiga. Ungdomarna bor i lägenheter som kommunen andrahandshyr till dem, och stöd för boende tas till hemmet eller handledning ges i boendehandledarnas kontorslokaler i Sockengården. Ändamålet är att ge ungdomarna de färdigheter de behöver för att kunna leva och bo självständigt i Finland. Tjänsterna kan ges utifrån personligt behov ända till 21-årsåldern. Aktiviteterna är helt ersatta av NMT.

Boendehandledare

Sofia Antosalo 0406208636
Heidi Falck 0404878157
Veera Karjalainen 0401916097
Miia Mäkelä 040 5466531
Natalie Paulanto 040 6825614
Hannele Siro 040 3577789
Pauliina Virtanen 040 5483627

Stödboendets jourtelefon 040 6215400

 

Familjegrupphemmet

Sibbo kommun upprätthåller ett familjegrupphem med 12 kundplatser i Nickby centrum för minderåriga ungdomar som anlänt ensam utan vårdnadshavare och fått uppehållstillstånd. Familjegrupphemmet erbjuder ett hemtrevligt miljö samt vård som stöder uppväxt och integration fram till 18-årsåldern. Familjegrupphemmets kostander är helt ersatta av NMT.

Enhetschef

Eeva Myllys 040 1843284

Familjegrupphem, handledare 24/7 - 040 162 7486

 

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@sibbo.fi

Suomeksi

in englishSenast ändrat 30.10.2018