Veterinärvård

Veterinärvården ordnas av miljöhälsovården vid Borgå stad

  • Grundläggande veterinärtjänster för sällskaps- och nyttodjur
  • Ordnande av veterinärjour
  • Exportintyg för djur
  • Djurskyddsrådgivning och djurskyddsanmälningar
  • Förebyggande av djursjukdomar


Mottagningen i Sibbo öppnas 12.2.2018

De nya utrymmena finns i Nickby vid adressen Handelsgränd 1.

Tidsreservering till mottagningen och telefonrådgivning vardagar kl. 8-9,
tfn 050 522 2796

Djur tas emot på mottagningen enligt tidsreservering huvudsakligen kl. 8-16. I brådskande ärenden anträffas veterinären vardagar kl. 9-16 genom att vid behov lämna meddelande på telefonsvararen.
Utanför tjänstetid nås dejourerande veterinär på nummer 0600 18998.

Betalningssätt på mottagningen är kontant och bank- eller kreditkort. På mottagningen följs kommunal veterinärtaxa enligt läkaravtalet.

Tilläggsuppgifter:

Grim Wickholm
Tf IV stadsveterinär-praktiker
Handelsgränd 1, 04130 Sibbo
Tfn 050 5222796
grim.wickholm2@porvoo.fi

Borgå mottagning
Teknikbågen 1 (Kungsporten), 06100 Borgå
Tfn. kl. 8-9 (019) 5204247 och kl. 9-16 puh. 0400 912640
E-post: porvoonelainlaakari@porvoo.fi (e-posten läses en gång per dag))

Katja Mustonen
III stadsveterinär-praktiker
Miljöhälsovården
Teknikbågen 1 A, 06100 Borgå
Tfn. 040- 4895797
katja.mustonen@porvoo.fi

 

VETERINÄRJOUR

Miljöhälsovården vid Borgå stad har inlett joursammarbete med Vanda stad. Till verksamhetsområdet hör Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Sibbo och Vanda.

Vanda stad svarar för hela områdets jour som gäller smådjur och Borgå stad svarar för jouren gällande stordjur.

Stadsveterinärens mottagning i Vanda ( belägen nära köpcentret Jumbo)
Backasgränden 5
01510 Vanda
(färdväg mellan Elantovägen 3 och 5)

Veterinärerna vid hälsoskyddet i Borgå stad dejourerar omväxlande från olika håll inom verksamhetsområdet (veterinärjour för stordjur).

Vid jourverksamheten efterföljer man den kommunala veterinärtaxan.

Det avgiftsbelagda servicenumret till jourhavande veterinär är 0600 18998

Välj 1: Smådjur
Välj 2: Stordjur 

 

 

 Suomeksi

Senast ändrat 12.02.2018