Cancerscreening

Mammografiundersökningar samt livmoderhalsscreening (Papa-prov) ordnas varje år för vissa åldersgrupper.


Mammografi

Sibbo kommun ordnar mammografiscreeningundersökningar för konstaterande av eventuell bröstcancer i ett tidigt skede, då vårdmöjligheterna är bra.

I Sibbo lagstadgad mammografiscreening arrangerar Suomen Radiologikeskus Oy. 

Undersökningarna ordnas i mammografivagnen, adress:
Jussasvägen 14 (Nickby social- och hälsostation, invid huvudingången).

Undersökningen bekostas av kommunen och erbjuds år 2018 kvinnor födda -49, -51, -53, -55, -57, -59, -61, -63, -65 och -67 . Erbjudandet med tidsförslag och instruktioner för att ändra/avboka tiden skickas till hemadressen i början av hösten.

Tilläggsinformation får ni från vårt tidsbeställingsnummer 020 7289980, vardagar kl. 10-14 (från fast- eller mobiltelefon: 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.)

En personlig kallelse till mammografiscreening skickas i början av hösten till kvinnor enligt tabellen nedan.

Mammografiaseulonnat/Mammografiscreening 2014-2021


Papa-screening

Screeningen är ett mycket tillförligt sätt att konstatera eventuella förstadier av cancer. På basis av undersökningen kan behandlingen sättas in så tidigt att förstadiet inte hinner utvecklas till cancer.

I Sibbo utförs papa-screeningen för cancer i livmoderhalsen på Nickby hälsostations laboratorium (Jussasvägen 14, Nickby) enligt tidsbeställning. Proven undersöks på HUSLABs ackrediterade patologiska laboratorium.

År 2018 skickas en kallelse till kvinnor födda -58, -63, -68, -73, -78, -83 och -88. De som fått kallelse år 2018 har möjlighet att låta undersöka sig ända till slutet av år 2018. Tid för undersökning beställs via webben på adressen www.huslab.fi/ajanvaraus eller per telefon 09 4718 6800 vardagar kl. 7.30–15.30.

Suomeksi

Senast ändrat 26.02.2018