Vuxenrådgivning


Aktuellt

Influensavaccinering

Stop influenssa - ota rokote


Vuxenrådgivning

Vuxenrådgivningens verksamhet strävar efter att främja och upprätthålla den vuxna befolkningens hälsa och välbefinnande. På hälsovårdarens mottagning handleds kunderna till att förebygga sjukdomar samt främja hälsan och välbefinnandet. Personer som riskerar att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar eller typ 2-diabetes utgör den största kundgruppen.

Inom vuxenrådgivningen kallar man dessutom in personer för hälsogranskning, t.ex. 40-åriga män, närståendevårdare samt långtidsarbetslösa. Vid behov ger man också personligt stöd för viktkontroll samt för att sluta röka. Även handledning i samband med viktkontroll i grupp erbjuds. Vuxenrådgivningen har mottagning på Nickby social- och hälsostation, rådgivningen i Söderkulla samt i verksamhetscentret Vägskälet.

Du kan bli hänvisad till vuxenrådgivningen av en läkare eller en sjukskötare, men du kan också själv kontakta en hälsovårdare ifall du behöver råd för att främja eller upprätthålla din hälsa. Du kan reservera tid till mottagningen eller fråga råd per telefon.

Rådgivning för resenärer är en del av vuxenrådgivningens verksamhet. Ska du ut och resa? Bekanta dig med Hälsoguiden för resenärer (på finska) från Institutet för hälsa och välfärd!

Välfärdsförfrågan

 

Syftet med välfärds- och hälsokontrollen är att främja hälsa och välfärd. Syftet med hälsokontrollen är att identifiera riskfaktorer, förebygga sjukdomar och erbjuda råd för bättre levnadsvanor.

Genom att svara på den bifogade välfärdsenkäten hjälper ni oss att kartlägga er hälsa och funktionsförmåga. Utgående från era svar erbjuder vi er servicerådgivning enligt era behov eller bjuder in er till ett hälsomöte. Om ni vill besöker vi er i ert hem.

Till välfärdsenkäten

Mer information om välfärdsförfrågan ger:
Koordinator för närståendevård Elisa Pitkänen tfn 09 2353 6609

Hälsogranskning för långtidsarbetslösa

När du har fått en kallelse till hälsogranskning för långtidarbetslösa, vänligen fyll i denna elektroniska blankett och tryck på skicka.

Terveyskylä.fi
Tjänsten Terveyskylä erbjuder (på finska) medborgarna information och stöd i hälsofrågor. I de virtuella husen hittar du information, kamratstöd och nätterapi samt symptomnavigatorer som styr dig i rätt riktning för att få lämplig vård för just ditt problem.Kontaktuppgifter

Telefontid mån, tis, tors och fre kl. 12 - 13.

Ansvarig hälsoskötare
Malin Heikkinen
09 2353 6331
Vuxen
Hälsovårdare
Laura Miettinen
09 2353 6344
Vuxen
Senast ändrat 23.08.2017