Vuxenrådgivning


Aktuellt

Influensavaccinering

Stop influenssa - ota rokote


Vuxenrådgivning

Vuxenrådgivningens verksamhet strävar efter att främja och upprätthålla den vuxna befolkningens hälsa och välbefinnande. På hälsovårdarens mottagning handleds kunderna till att förebygga sjukdomar samt främja hälsan och välbefinnandet. Personer som riskerar att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar eller typ 2-diabetes utgör den största kundgruppen.

Inom vuxenrådgivningen kallar man in personer för hälsogranskning enligt individuellt behov, t.ex. 40-åriga män, 50-åriga kvinnor, familjevårdare samt långtidsarbetslösa. Vid behov ger man också personligt stöd för ändring av levnadssätt, såsom viktkontroll, för att sluta röka samt diskussionshjälp för att stöda mental hälsa. Även handledning i samband med viktkontroll-, hälsoskog- och hälsomotion i grupper erbjuds. Vuxenrådgivningen har mottagning på Nickby social- och hälsostation, hälsostation i Söderkulla samt i verksamhetscentret Vägskälet.

Vaccinationer och rådgivning för resenärer är en del av vuxenrådgivningens verksamhet. Ska du ut och resa? Bekanta dig med Hälsoguiden för resenärer (på finska) från Institutet för hälsa och välfärd!

Du kan bli hänvisad till vuxenrådgivningen av en läkare eller en sjukskötare, men du kan också själv kontakta en hälsovårdare ifall du behöver råd för att främja eller upprätthålla din hälsa. Du kan reservera tid till mottagningen eller fråga råd per telefon.

Hälsogranskning för långtidsarbetslösa

När du har fått en kallelse till hälsogranskning för långtidarbetslösa, vänligen fyll i denna elektroniska blankett och tryck på skicka.

Stöd för egenvård  

Duodecim.fi/sv
Den elektroniska hälsogranskningen och -träningen är avgiftsfri för alla sibbobor.

Med hjälp av den elektroniska hälsogranskningen och -träningen kan du förbättra dina möjligheter till ett gott och hälsosamt liv, och få information om faktorer som påverkar din hälsa. Med hjälp av den elektroniska hälsoundersökningen ser du hur levnadsvanor inverkar på din förväntade livslängd och sjukdomar som försämrar livskvaliteten.

Terveyskylä.fi
Tjänsten Terveyskylä erbjuder (på finska) medborgarna information och stöd i hälsofrågor. I de virtuella husen hittar du information, kamratstöd och nätterapi samt symptomnavigatorer som styr dig i rätt riktning för att få lämplig vård för just ditt problem.

Sydänliitto.fi

Diabetes.fi/sv
Testa din risk att få diabetes här .

Droglänken.fi/sv
Nyttig information om berusningsmedlen och beroenden

Koppari.fi/sv
Koppari Sibbo hjälper unga att hitta passande service i områdetKontaktuppgifter

Telefontid mån, tis, tors och fre kl. 12 - 13.

Ansvarig hälsovårdare
Malin Heikkinen
+358401914494
Vuxen
Hälsovårdare
Laura Miettinen
+358401914109
Vuxen
Senast ändrat 22.02.2018