Diabetesskötaren

Diabetesskötaren sköter i huvudsak typ 1 diabetiker, samt svårbehandlade typ 2 diabetiker. Sjukskötarmottagningen sköter vården av typ 2 diabetiker i god vårdbalans.

Diabetesskötaren har mottagning både på Nickby och Söderkulla hälsostation. En tid till diabetesskötaren reserveras per telefon under diabetesskötarens telefontid.Diabetesskötare
Jaana Laine
09 2353 6330

Telefontid ändras fr.o.m 9.10.2017

Telefontid måndag - torsdag kl.10.00-11.00

Utdelningen av diabetesmaterial se Utdelning av vårdmaterial

Vid behov kontakta läkarmottagningen under tiden diabetesskötaren är borta.
Kl. 10.00 - 16.00 (09) 2353 6001

Suomeksi

Senast ändrat 12.09.2017