Meddelande


19.10.2017

Familjegrupphem för ungdomar som beviljats asyl föreslås till Sibbo

Det föreslås att de elva ungdomar som beviljats asyl och som annars skulle vara tvungna att flytta bort från Sibbo skulle flytta till grupphemmet. Social- och hälsovårdsutskottet behandlar grundandet av familjegrupphemmet på sitt möte måndag 23.10.2017.

Nyhet Aktuellt

29.08.2017

Ögonbottenscreeningen i Sibbo görs i fortsättningen av HNS-Bilddiagnostik

Observera att det inte längre kommer en kallelse hem med tidpunkt för screeningen. Tiden bokas via HNS-tidsbeställning antingen per telefon eller internet.

Nyhet Aktuellt

21.03.2017

Eroneuvo-kvällar för föräldrar som skilt sig eller överväger att skiljas, samt för deras närmaste

En skilsmässa i en barnfamilj är inte enbart en angelägenhet föräldrarna emellan, utan den berör alltid också barnet och dess framtid. Efter att föräldrarna skilt sig kan de behöva stöd, så att de bättre kan beakta barnets situation och göra lösningar som är bra för barnets välbefinnande.

Nyhet Aktuellt

09.12.2016

Rådgivningens 2-årsgranskningar förnyas

Från början av år 2017 förverkligas 2-åringarnas hälsogranskningar som mångprofessionella gruppgranskningar på rådgivningen.

Nyhet Aktuellt

07.04.2016

Motion för äldre – glädje och nya idéer 17.5

Utbildningen i Servicehuset Elsie tisdag 17.5.2016 kl. 9–15.00. Utbildningen är avsedd för frivilliga som arbetar tillsammans med äldre människor.

Nyhet Aktuellt


 

 

[l:public_create_by]: 18.11.2011

 

 

Suomeksi