Meddelande


13.04.2018

Sibbo kommun söker servicesedelproducenter

Sibbo kommun tar i bruk servicesedlar 1.5.2018 för ordnande av lagstadgad ledighet för närståendevårdare eller alternativt för skaffande av stödtjänster inom hemvården.

Nyhet

06.04.2018

Bästa frivilligarbetare eller du som är intresserad av frivilligarbete!

Skulle du vilja prata och umgås med äldre personer? Eller kanske göra en cykelutfärd eller spela spel med en äldre person?

Nyhet

28.02.2018

Självstyrande arbetsteam – fungerar den holländska modellen inom hemvården i Finland?

Arcada har startat ett forskningsprojekt om självstyrande arbetsteam inom hemvården. Den självstyrande organisationsmodellen ”Buurtzorg” är ursprungligen utvecklad i Holland för hälsovårdsorganisationer. Modellen har tillämpats i flera länder bl.a. i Japan, USA, Sverige och resultaten har varit goda. Arbetstillfredsställelsen, klienttillfredställelsen och kostnadseffektiviteten har ökat. Modellen testas i två försökskommuner i Finland. Sibbo är en av försökskommuner.

Nyhet

28.02.2018

Uppbådsgranskningarna för 2000 födda inleds i april i Sibbo

Hälsogranskningen omfattar två besök - ett hos hälsovårdaren och ett hos läkaren.

Nyhet

08.01.2018

Träff. erbjuder servicerådgivning och handledning för äldre Sibbobor

Funderar du på om du klarar dig där hemma eller på vad kommunen har för stödtjänster? Funderar du på om det är möjligt att få en färdig måltid hem eller hjälp med hushållsarbetet? Träff. ger dig svaret. Träff. erbjuder servicerådgivning och handledning för Sibbobor som är äldre än 65 år.

Nyhet

21.03.2017

Eroneuvo-kvällar för föräldrar som skilt sig eller överväger att skiljas, samt för deras närmaste

En skilsmässa i en barnfamilj är inte enbart en angelägenhet föräldrarna emellan, utan den berör alltid också barnet och dess framtid. Efter att föräldrarna skilt sig kan de behöva stöd, så att de bättre kan beakta barnets situation och göra lösningar som är bra för barnets välbefinnande.

Nyhet

07.04.2016

Motion för äldre – glädje och nya idéer 17.5

Utbildningen i Servicehuset Elsie tisdag 17.5.2016 kl. 9–15.00. Utbildningen är avsedd för frivilliga som arbetar tillsammans med äldre människor.

Nyhet


 

 

[l:public_create_by]: 18.11.2011

 

 

Suomeksi