Dagvård

Välkommen till Tjänster för småbarnsfostran!

Verksamhetsformer inom Tjänster för småbarnsfostran i Sibbo är:

 • allmän hemvårdstöd och kommuntillägg till stödet för allmän hemvård
 • daghemsvård
 • familjearbete inom småbarnsfostran
 • familjedagvård
 • gruppfamiljedagvård
 • privatvård och kommuntillägg till stödet för privat vård
 • skiftesdagvård
 • specialsmåbarnsfostran
 • språkbadsdagvård
 • öppen småbarnsfostran: lek- och klubbverksamhet
 Kontaktuppgifter

Sibbo kommun

 • Bildningsavdelningen/ Tjänster för småbarnsfostran
 • PB 7
 • 04131 Sibbo
 • Gatuadress:Stora Byvägen 18, Nickby
 • tel 0923531(växel)
 Aktuellt

ANMÄLAN AV NYA BARN TILL DEN FÖRPLIKTANDE FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN I SIBBO 

År 2016 anmäls de barn som är födda år 2010 till den obligatoriska förskoleundervisningen. Vårdnadshavarna till de barn som bor i Sibbo 10.1.2016 får ett brev (vecka 6) med anvisningar om anmälan samt information om förskoleundervisningsplatsen som bestäms enligt hemadressen.

Vårdnadshavaren anmäler sitt barn till förskolan elektroniskt på adressen www.wilma.sibbo.fi.

Användarkoder till Wilma finns i brevet. 

Anmälningstiden är 15.2–6.3.2016

ELLER Anmälan till förskoleundervisningen kan också ske onsdag 17.2.2016 kl. 16–18 på de förskoleundervisningsplatser som nämns i brevet (ta gärna med barnet):

Lukkarin koulu, Klockarvägen 2, 04130 Sibbo
Jokipuiston koulu, Pilvilinnavägen 7, 04130 Sibbo
Talman koulu, Satotalmavägen 11, 04240 Tallmo
Sipoonlahden koulu, Lärdomsvägen 6, 01150 Söderkulla
Kyrkoby förskola, Stora Byvägen 3, 04130 Sibbo
Södra Paipis skola, Skolbacken 50, 04170 Paipis
Söderkulla skola, Lärdomsvägen 6, 01150 Söderkulla 

Tilläggsuppgifter om anmälan:

Bildningsavdelningens planerare Petra Salomaa, tfn 09 2353 7502, petra.salomaa@sibbo.fi

Ansökan till dagvård

Fr.o.m 12.10.2015 koordineras dagvårdsplatserna av följande personer:

Norra Sibbo svenska platser koordineras av Barbro Viileinen tel. 09-2353 7510 och finska platser av Irmeli Kujala tel. 09-2353 7540.

Södra Sibbo svenska platser koordineras av Sonja Westerlund tel. 09-2353 7710 och finska platser av Kristiina Blomqvist tel. 09-2353 7730.


30.06.2016

Sibbo kommun har valt årets sommarjobbare

Under sommaren 2016 kommer 37 personer att sommarjobba inom bl.a. städning och parkarbete. Utöver det har 20 sommarvikarier anställts inom hälso- och sjukvården.

Nyhet Aktuellt

30.06.2016

T 6 Detaljplan för östra Tasträsk anhängig

Detaljplanearbetet (T 6 Detaljplan för östra Tasträsk) som ingår i kommunens planläggningsprogram 2016 – 2019, har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan. Samtidigt har offentliggjort kartenkätens 1.–31.5.2016 resultaten.

Nyhet Kungörelser

29.06.2016

Behöver du hjälp med att gå ner i vikt?

Sibbo hälsostation ordnar en grupp för viktminskning och ändring av levnadsvanorna. Gruppen samlas sammanlagt 9 gånger. 12 personer ryms med i gruppen. Gruppen startar 27.9.2016.

Nyhet Aktuellt


 Ansökan om dagvårdsplats

 

 
Läs mera

Placeringskoordinatorer svarar på frågor som gäller anhållan om dagvårdsplatser.
Barndagvården i Sibbo är delad i två områden Norra Sibbo och Södra Sibbo .

Norra Sibbos placeringskoordinatorer

 


Svenskspråkig dagvård

Barbro Viileinen
09 2353 7510
Daghemmet Solåker
Kyrkoby förskola.
Placeringskoordinator för svenska dagvården i Norra Sibbo.

Finskspråkig dagvård

Administrativ daghemsföreståndare
Irmeli Kujala
09 2353 7540
svensk dagvård i Norra Sibbo
 Södra Sibbos placeringskoordinatorer

 


Svenskspråkig dagvård

Administrativ daghemsföreståndare
Sonja Westerlund
09 2353 7710
dagvården i Södra Sibbo.
svensk dagvård i Södra Sibbo.

gsm
+358 50 520 6454

Finskspråkig dagvård

Administrativ daghemsföreståndare
Kristiina Blomqvist
09 2353 7730
Tallbackens- och Hansas daghems administrativa daghemsföreståndare
 Chef för småbarnsfostran

 

 

Chef för småbarnsfostran
Mervi Keski-Oja
09 2353 7500
Bildningsavdelningens planerare

 

 

Planerare
Petra Salomaa
09 2353 7502

 

Kanslisekreterare
Kanslisekreterare
Irene Lönnqvist
09 2353 7501

 

 

SuomeksiSenast ändrat 15.02.2016 Petra Salomaa