Framsida :: Service :: Bygga och bo :: Planläggning

Planläggning

Genom att fastställa användningssyftet för olika markområden i generalplaner och detaljplaner skapar man förutsättningar för att utveckla kommunen och bygga upp en bra livsmiljö. Att medverka i planeringen av markanvändningen i hela huvudstadsregionen och landskapet är också en väsentlig del av vårt planläggningsarbete.

Markanvändnings- och bygglagen styr planläggningen.  Enligt Markanvändnings- och bygglagen är markanvändningens och byggandets allmänna mål att skapa förutsättningar för en god livsmiljö samt ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt främja en hållbar utveckling. Målet är också att säkerställa vars och ens möjlighet att delta i beredningen av ärenden, planeringens kvalitet och växelverkan, mångsidig sakkunskap samt öppen information i ärenden som bereds.

Kommunerna svarar för general- och detaljplaneringen. Utvecklings- och planläggningssektionen bereder planerna i Sibbo.
 

Aktuellt

09.10.2014

T 8 Detaljplaneändring för Stenkulla anhängig och T 7 Utvidgning av detaljplan och detaljplaneändring för Hassellunden anhängig

Vi ordnar i anknytning till båda planprojekten en öppen planeringseftermiddag måndag 20.10.2014 i Söderkulla i Sipoonlahden koulu (Fröken Miilis väg 6, 1:a vån.). Vid tillställingen kan du framföra dina egna förslag för utveckling av området. Välkommen vid en tidpunkt som passar dig mellan 14 och 18.

Nyhet Kungörelser

01.10.2014

Egnahemshustomter till salu på Tasträsk detaljplaneområde

Sibbo kommun säljer 20 tomter för egnahemshus (AO) på detaljplaneområdet Tasträsk III.

Nyhet Kungörelser

25.09.2014

Utkastet till den uppdaterade planstommen för Nickby gård III läggs fram

Planstommen för Nickby gård III är en översiktsplan som styr planläggningen för området.

Nyhet Kungörelser

25.09.2014

Utkastet till detaljplan för Nevas gård läggs fram

Detaljplaneutkastet är framlagt 25.9–31.10.2014 vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, I våningen, Stora Byvägen 18, Nickby under kansliets öppettider samt i Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2, Söderkulla.

Nyhet Kungörelser

11.09.2014

N 50 Detaljplaneändring för Nickby bussterminal anhängig

Arbetet med detaljplaneändringen för Nickby nya bussterminal har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan.

Nyhet Kungörelser

25.06.2014

Planläggningsöversikt 2014

Planläggningsöversikten för år 2014 finns nu tillgänglig på planläggningens webbsida. Den tryckta versionen av Planläggningsöversikt 2014 delas ut till hemhushållen i Sibbo i augusti.

Nyhet Aktuellt

31.03.2014

Planeringssidorna för Nickby gårds område har öppnats

På adressen www.nickbygard.fi hittar du planeringssidorna för Nickby gårds område.

Nyhet Nickby gård aktuellt

Senast ändrat 08.09.2014 Birgitta Smeds

 

 

Anhängiga planprojekt

Tilläggsuppgifter om anhängiga detaljplan- och generalplanprojekt ges direkt av planläggarna. Suomeksi

Giltiga planer

Planer som vunnit laga kraft finns i Arkiv för detaljplaner. Utdrag ur gällande detaljplan kan beställas med beställningsblanketten.

Förfrågningar om plansituationen och beställning av planutdrag:
Barbro Lindström, tfn 2353 6726, barbro.lindstrom(at)sibbo.fi

Styrande av byggandet

Frågor om byggande på planområdet besvaras av Byggnadstillsyningen.

I Sibbo förutsätter byggande utanför detaljplaneområde alltid undantagslov och/eller avgörande av planeringsbehov.

Sibbesborg

Sibbo Ådal

Nikkilän kartanon suunnittelusivut

Omakoti-messut

powered by eMedia