Framsida :: Service :: Bygga och bo :: Planläggning

Planläggning

Genom att fastställa användningssyftet för olika markområden i generalplaner och detaljplaner skapar man förutsättningar för att utveckla kommunen och bygga upp en bra livsmiljö. Att medverka i planeringen av markanvändningen i hela huvudstadsregionen och landskapet är också en väsentlig del av vårt planläggningsarbete.

Markanvändnings- och bygglagen styr planläggningen.  Enligt Markanvändnings- och bygglagen är markanvändningens och byggandets allmänna mål att skapa förutsättningar för en god livsmiljö samt ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt främja en hållbar utveckling. Målet är också att säkerställa vars och ens möjlighet att delta i beredningen av ärenden, planeringens kvalitet och växelverkan, mångsidig sakkunskap samt öppen information i ärenden som bereds.

Kommunerna svarar för general- och detaljplaneringen. Utvecklings- och planläggningssektionen bereder planerna i Sibbo.
 

Aktuellt

29.01.2015

Delgeneralplan för Tallmo som godkänts

Sibbo fullmäktige har genom sitt beslut 26.1.2015, § 9, godkänt Talma delgeneralplan.

Nyhet Kungörelser

23.01.2015

Respons samlas in om planerna för södra Sibbo

Det korrigerade förslaget till delgeneralplan för Eriksnäs, utkastet till delgeneralplan för Sibbesborg och förslaget till kommunernas gemensamma delgeneralplan för Östersundom läggs fram till påseende i januari.

Nyhet Aktuellt

08.01.2015

G18 förslaget till delgeneralplan för Eriksnäs läggs fram på nytt, G22 utkastet till delgeneralplan för Sibbesborg och G19 förslaget till gemensam generalplan för Östersundom läggs fram

Delgeneralplanerna presenteras vid en planutställning i mötesrummet i Söderkulla bibliotek, tisdag 3.2.2015 kl. 10.00–17.00 och onsdag 4.2.2015 kl. 12.30–20.00. Välkommen!

Nyhet Kungörelser

24.12.2014

Detaljplaneändring för Sibbovikens strand anhängig

Detaljplaneändringen för Sibbovikens strand (plan S 24), som ingår i kommunens planläggningsprogram 2015–2018, inleds.

Nyhet Kungörelser

04.12.2014

Planläggningsprogrammet 2015-2018 godkänt

Kommunstyrelsen godkände vid sitt möte 25.11.2014 planläggningsprogrammet för åren 2015-2018.

Nyhet Aktuellt

25.06.2014

Planläggningsöversikt 2014

Planläggningsöversikten för år 2014 finns nu tillgänglig på planläggningens webbsida. Den tryckta versionen av Planläggningsöversikt 2014 delas ut till hemhushållen i Sibbo i augusti.

Nyhet Aktuellt

Senast ändrat 11.11.2014 Virva Korkeamäki

 

 

Anhängiga planprojekt

Tilläggsuppgifter om anhängiga detaljplan- och generalplanprojekt ges direkt av planläggarna. Suomeksi

Giltiga planer

Planer som vunnit laga kraft finns i Arkiv för detaljplaner. Utdrag ur gällande detaljplan kan beställas med beställningsblanketten.

Förfrågningar om plansituationen och beställning av planutdrag:
Barbro Lindström, tfn 2353 6726, barbro.lindstrom(at)sibbo.fi

Styrande av byggandet

Frågor om byggande på planområdet besvaras av Byggnadstillsyningen.

I Sibbo förutsätter byggande utanför detaljplaneområde alltid undantagslov och/eller avgörande av planeringsbehov.

Sibbesborg

Sibbo Ådal

Nikkilän kartanon suunnittelusivut

powered by eMedia