Framsida :: Service :: Bygga och bo :: Planläggning

Planläggning

Genom att fastställa användningssyftet för olika markområden i generalplaner och detaljplaner skapar man förutsättningar för att utveckla kommunen och bygga upp en bra livsmiljö. Att medverka i planeringen av markanvändningen i hela huvudstadsregionen och landskapet är också en väsentlig del av vårt planläggningsarbete.

Markanvändnings- och bygglagen styr planläggningen.  Enligt Markanvändnings- och bygglagen är markanvändningens och byggandets allmänna mål att skapa förutsättningar för en god livsmiljö samt ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt främja en hållbar utveckling. Målet är också att säkerställa vars och ens möjlighet att delta i beredningen av ärenden, planeringens kvalitet och växelverkan, mångsidig sakkunskap samt öppen information i ärenden som bereds.

Kommunerna svarar för general- och detaljplaneringen. Utvecklings- och planläggningssektionen bereder planerna i Sibbo.
 

Aktuellt

28.08.2014

Detaljplaneändring för Massby ridcentrum anhängig

Detaljplaneändringen för Massby ridcenter (M 2), som ingår i kommunens planläggningsprogram 2014–2017, inleds.

Nyhet Kungörelser

14.08.2014

Detaljplan som trätt i kraft

Fullmäktige har genom sitt beslut 5.5.2014 (§ 43) godkänt detaljplanen för Box hantverkarcentrum (plan BOX 1).

Nyhet Kungörelser

07.08.2014

Detaljplaner som trätt i kraft

Detaljplanerna för N53 och S17A träder i kraft genom denna kungörelse.

Nyhet Kungörelser

30.07.2014

Det korrigerade delgeneralplaneförslaget för Tallmo läggs fram

Torsdag 28.8.2014 kl. 15-19 ordnas en planutställning i FBK-huset Talmukka (Tallmobågen 50) där man kan bekanta sig med delgeneralplaneförslaget och utredningsmaterialet. Välkommen!

Nyhet Kungörelser

25.06.2014

Planläggningsöversikt 2014

Planläggningsöversikten för år 2014 finns nu tillgänglig på planläggningens webbsida. Den tryckta versionen av Planläggningsöversikt 2014 delas ut till hemhushållen i Sibbo i augusti.

Nyhet Aktuellt

31.03.2014

Planeringssidorna för Nickby gårds område har öppnats

På adressen www.nickbygard.fi hittar du planeringssidorna för Nickby gårds område.

Nyhet Nickby gård aktuellt

20.02.2014

Lediga egnahemshustomter på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde

Tomterna säljs utan skilt ansökningsförfarande direkt till den som är intresserad.

Nyhet Aktuellt

Senast ändrat 08.05.2014 Pilvi Nummi

 

 

Anhängiga planprojekt

Tilläggsuppgifter om anhängiga detaljplan- och generalplanprojekt ges direkt av planläggarna. Suomeksi

Giltiga planer

Planer som vunnit laga kraft finns i Arkiv för detaljplaner

Förfrågningar om plansituationen och beställning av planutdrag:
Barbro Lindström, tfn 2353 6726, barbro.lindstrom(at)sibbo.fi

Styrande av byggandet

Frågor om byggande på planområdet besvaras av Byggnadstillsyningen.

I Sibbo förutsätter byggande utanför detaljplaneområde alltid undantagslov och/eller avgörande av planeringsbehov.

Sibbesborg

Sibbo Ådal

Nikkilän kartanon suunnittelusivut

Omakoti-messut

powered by eMedia