Framsida :: Service :: Bygga och bo :: Planläggning

Planläggning

Genom att fastställa användningssyftet för olika markområden i generalplaner och detaljplaner skapar man förutsättningar för att utveckla kommunen och bygga upp en bra livsmiljö. Att medverka i planeringen av markanvändningen i hela huvudstadsregionen och landskapet är också en väsentlig del av vårt planläggningsarbete.

Markanvändnings- och bygglagen styr planläggningen.  Enligt Markanvändnings- och bygglagen är markanvändningens och byggandets allmänna mål att skapa förutsättningar för en god livsmiljö samt ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt främja en hållbar utveckling. Målet är också att säkerställa vars och ens möjlighet att delta i beredningen av ärenden, planeringens kvalitet och växelverkan, mångsidig sakkunskap samt öppen information i ärenden som bereds.

Kommunerna svarar för general- och detaljplaneringen. Utvecklings- och planläggningssektionen bereder planerna i Sibbo.

Sibbo geoinformationstjänst
Planläggningen i Sibbo geoinformatitonstjänst

Data som finns tillgängligt nu är

detalj- general och strandplaneområden samt byggförbud.

 

Aktuellt

11.06.2015

Planläggningsöversikt 2015

Den årliga planläggningsöversikten innehåller information om aktuella planeringsprojekt inom markanvändningen. I planläggningsöversikten finns också kontaktuppgifter och anvisningar om hur man själv kan påverka och delta i planeringen som gäller markanvändning.

Nyhet Kungörelser

07.05.2015

NG 10 Detaljplaneändring för Herrgårdbrinkens EN-tomt, Nickby

Förslag till detaljplaneändring är framlagt 11.5-9.6.2015

Nyhet Kungörelser

13.02.2015

Planeringen av iståndsättningen av f.d. Svärdfelts skjutbana inleds

I norra delen av Nickby gårds friluftsområde ligger det gamla nedlagda Svärdfelts skjutbaneområde. Markens föroreningsgrad undersöktes åren 2012–2014. Utgående från undersökningarna ska en del av skjutbane-området saneras innan det tas i bruk för boende och rekreation. Våren 2015 inleder Sibbo kommun planeringen av iståndsättningen av området.

Nyhet Aktuellt

Senast ändrat 03.09.2015 Birgitta Smeds

 

 

Anhängiga planprojekt

Tilläggsuppgifter om anhängiga detaljplan- och generalplanprojekt ges direkt av planläggarna. Suomeksi

Giltiga planer

Planer som vunnit laga kraft finns i Arkiv för detaljplaner. Utdrag ur gällande detaljplan kan beställas med beställningsblanketten.

Förfrågningar om plansituationen och beställning av planutdrag:
Barbro Lindström, tfn 2353 6726, barbro.lindstrom(at)sibbo.fi

Styrande av byggandet

Frågor om byggande på planområdet besvaras av Byggnadstillsyningen.

I Sibbo förutsätter byggande utanför detaljplaneområde alltid undantagslov och/eller avgörande av planeringsbehov.

Sibbesborg

Sibbo Ådal

Nikkilän kartanon suunnittelusivut

powered by eMedia