Framsida :: Service :: Bygga och bo :: Planläggning

Planläggning

Genom att fastställa användningssyftet för olika markområden i generalplaner och detaljplaner skapar man förutsättningar för att utveckla kommunen och bygga upp en bra livsmiljö. Att medverka i planeringen av markanvändningen i hela huvudstadsregionen och landskapet är också en väsentlig del av vårt planläggningsarbete.

Markanvändnings- och bygglagen styr planläggningen.  Enligt Markanvändnings- och bygglagen är markanvändningens och byggandets allmänna mål att skapa förutsättningar för en god livsmiljö samt ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt främja en hållbar utveckling. Målet är också att säkerställa vars och ens möjlighet att delta i beredningen av ärenden, planeringens kvalitet och växelverkan, mångsidig sakkunskap samt öppen information i ärenden som bereds.

Kommunerna svarar för general- och detaljplaneringen. Utvecklings- och planläggningssektionen bereder planerna i Sibbo.
 

Aktuellt

17.04.2014

G18 Förslag till delgeneralplan för Eriksnäs framlagt

Avsikten är att utarbeta en delgeneralplan med rättsverkningar för Eriksnäs, som ligger öster om Sibboviken, söder om Söderkulla.

Nyhet Kungörelser

10.04.2014

N 46 Detaljplaneändring för Domino-kvarteret godkänd

Fullmäktige har genom sitt beslut 7.4.2014 (§ 28 ) godkänt detaljplaneändringen för Domino-kvarteret (N 46).

Nyhet Kungörelser

10.04.2014

Delgeneralplan för Box bytätort träder i kraft

Fullmäktige i Sibbo har genom sina beslut 28.2.2011 § 26 och 3.10.2011 § 86 godkänt delgeneralplanen för Box bytätort.

Nyhet Kungörelser

03.04.2014

Förslag till detaljplaneändring för kvarter 2028 (plan N 53)

Planändringsområdet omfattar kvarter 2028 och ligger i korsningen av Nickbyvägen, Östra Storkärrsgränd och Storkärrsgränd.

Nyhet Kungörelser

03.04.2014

N 40 Detaljplaneförslaget och byggsättanvisningarna för Sibbo Ådal läggs fram

Onsdag 23.4.2014 kl. 16.30–18.30 presenteras detaljplaneförslaget vid en planutställning i Sibbo huvudbibliotekets temarum för boende. Välkommen!

Nyhet Kungörelser

03.04.2014

N 40 Detaljplaneförslaget och byggsättsanvisningarna för Sibbo Ådal läggs fram

Kommunstyrelsen beslutade 25.3.2014 lägga fram detaljplaneförslaget och byggsättsanvisningarna för Sibbo Ådal (plan N 40) i enlighet med 65 § i markanvändnings- och bygglagen och 27 § i markan-vändnings- och byggförordningen. Planförslaget och byggsättanvisningarna är offentligt framlagda under tiden 3.4.-7.5.2014.

Nyhet Aktuellt

31.03.2014

Planeringssidorna för Nickby gårds område har öppnats

På adressen www.nickbygard.fi hittar du planeringssidorna för Nickby gårds område.

Nyhet Nickby gård aktuellt

Senast ändrat 31.03.2014 Pilvi Nummi

 

 

Anhängiga planprojekt

Tilläggsuppgifter om anhängiga detaljplan- och generalplanprojekt ges direkt av planläggarna. Suomeksi

Giltiga planer

Planer som vunnit laga kraft finns i Arkiv för detaljplaner

Förfrågningar om plansituationen och beställning av planutdrag:
Barbro Lindström, tfn 2353 6726, barbro.lindstrom(at)sibbo.fi

Styrande av byggandet

Frågor om byggande på planområdet besvaras av Byggnadstillsyningen.

I Sibbo förutsätter byggande utanför detaljplaneområde alltid undantagslov och/eller avgörande av planeringsbehov.

Sibbesborg

Sibbo Ådal

Nikkilän kartanon suunnittelusivut

powered by eMedia