Kungörelser

Kommunala tillkännagivanden är i allmänhet kungörelser om sammanträden eller om att protokoll läggs fram offentligt. De kan även gälla t.ex. val eller planläggningsfrågor. Fullmäktige har beslutat att kommunala kungörelser år 2017 publiceras på kommunens officiella anslagstavla och webbplats. År 2017 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser, som enligt lag ska kungöras i tidningar.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

Arkiv

2018 (15)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar