< Kungörelser
05.10.2017

Anhängig hos byggnadstillsynen i Sibbo kommun

Förnyande av byggnadsordningen

Byggnadsordningens huvudsakliga mål är att främja planmässigt byggande som är lämpligt för området, beakta kultur- och naturvärden samt förverkliga och bevara en god livsmiljö.

Arbetet med att förnya byggnadsordningen har nått förslagsskedet. Ett invånarmöte om förnyandet av byggnadsordningen ordnas torsdagen den 19 oktober 2017 klockan 18.00 i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, Söderkulla). Välkommen att lyssna och diskutera tillsammans med företrädare för projektets styrgrupp och arbetsgrupp - dvs. delta i förnyandet av vår byggnadsordning.

Förslaget till byggnadsordning är framlagt enligt 6 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 6.10–6.11.2017 i Sibbo kommuns Info, Sockengården (besöksadress: Stora Byvägen 18, Nickby) samt kommunens webbplats.

Eventuella skriftliga anmärkningar om byggnadsordningen ska senast 6.11.2017 kl. 15.30 lämnas in till adressen Sibbo kommun, Kommunstyrelsen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi . Ange i ämnesfältet “Förnyande av byggnadsordningen”.

Ytterligare information: byggnadstillsynschef Ulla-Maija Upola, ulla-maija.upola@sibbo.fi eller tfn 09 2353 6820

 

Sibbo 4.10.2017
Kommunstyrelsen


Senast ändrat
04.10.2017