< Kungörelser
14.09.2017

K 8B Detaljplan och detaljplaneändring för Söderkulla företagspark, södra Hassellunden och Tarapottens arbetsplats- och bostadsområden – utkastet framlagt

Utkastet till detaljplaneändring och det uppdaterade programmet för deltagade och bedömning är framlagda 14.9 – 15.10.2017 i Sockengården (Stora Byvägen 18, Nickby), Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2) och på kommunens webbsidor www.sibbo.fi/detaljplaner.

Invånartillfället ordnas onsdag 20.9 kl 17-19 i Sipoonlahden koulu.

De skriftliga åsikterna ska vara kommunen tillhanda senast 15.10.2017, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn. Tilläggsuppgifter om detaljplanearbetet ger planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen, tfn 092353 6724 e-postadress:jarkko.lyytinen@sibbo.fi

Markanvändningssektionen

Sibbo 14.9.2017


Senast ändrat
11.09.2017