< Kungörelser
07.03.2018

Ansökan enligt miljöskyddslagen, Rudus Oy

Rudus Oy ansöker om godkännande av Sibbo kommuns miljövårdsmyndighet för en planteringsplan för de norra jordvallarna på grustäkten i Tallmo i enlighet med bestämmelse 13 i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands miljötillståndsbeslut nr 35/2010/2. Planteringsplanen som presenterats för jordvallarna på den norra kanten av Bastukärrs detaljplaneområde innehåller dessutom en tidtabell för framläggande av förslag till motsvarande planteringsplaner för vallarna i sydväst och sydöst.

Planteringsplanen för jordvallarna är framlagd under tiden 7.3 - 6.4.2018 i Info i Sockengården på adressen Stora Byvägen 18, Nickby. Sockengården är öppen mån–tis kl. 8.00–17.00, ons-tors kl. 8.00–15.30 och fre kl. 8.00–14.00.

De vilkas fördel eller rätt saken berör har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Skriftliga anmärkningar ska lämnas in elektroniskt till adressen miljovard@sibbo.fi eller på papper som lämnas in till Info i Sockengården (Stora Byvägen 18) eller per post:

Sibbo kommun, Miljövården PL 7, 04131 Sibbo, senast 21.3.2018 kl. 14.00.

Tiden för påseende har förlängts till 6.4.2018 kl. 14.00

Tilläggsuppgifter ges av tf. miljövårdsinspektör Laura Kotilainen, laura.kotilainen@sibbo.fi, tfn 050 548 7596.

 

Sibbo 7.3.2018

Byggnads- och miljöutskottet


Senast ändrat
20.03.2018