< Kungörelser
05.10.2017

Järnvägsplan för förnyandet av Nickby järnvägsbro i Sibbo

Genom sitt beslut 27.9.2017 LIVI857/04.01/2017 har Trafikverket i enlighet med banlagen (110/2007) godkänt järnvägsplanen: Förnyande av Nickby järnvägsbro (91 § i banlagen).

Kopior av beslutet och handlingarna som ligger till grund för det samt besvärsanvisningen hålls offentligt framlagda under 30 dagar långa tiden som kungörelsen är anslagen 5.10.– 3.11.2017. Adress: Sibbo kommun, Stora Byvägen 18, 04130 SIBBO. (90 § i banlagen).

Mer information om planen ger projektchef Anna Miettinen vid Trafikverket, tfn 0295 34 3837, e-post anna.miettinen@liikennevirasto.fi. Av henne kan man också beställa en kopia av beslutet om godkännande och planritningarna.

 

Kommunstyrelsen
Sibbo 5.10.2017


Senast ändrat
29.09.2017