< Kungörelser
07.09.2017

Detaljplanen för Hangelbyträskets trädgårdsby anhängig, E4.

Detaljplaneringen av Hangelbyträskets trädgårdsby (plan E4) inleds. Planen ingår i kommunens planläggningsprogram. Planeringsområdet ligger i södra delen av Sibbo cirka 4 km från Söderkulla centrum. Avsikten är att utarbeta en detaljplan som ger möjlighet att bygga en trädgårdsby och en evenemangspark på planeringsområdet. År 2016 planerades detaljplanen för Jontas trädgårdsby för samma område men eftersom avgränsningen för planområdet har utvidgats och behovet av att placera funktionerna har ändrats inleddes ett nytt planprojekt.

Detaljplanearbetet har inletts genom att utarbeta ett program för deltagande och bedömning. Programmet innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan och det är framlagt 7.9 –10.10.2017 vid infopunkten på första våningen i Sockengården under ämbetsverkets öppettider (Stora Byvägen 18, Nickby) samt i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, Söderkulla). Under hela den tid som planeringsarbetet pågår kan man också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats, www.sibbo.fi/detaljplaner

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 10.10.2017 till Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi

Mer information om planarbetet ger planläggare Mirva Talusén, tfn 09 2353 6719 och planläggningschef Matti Kanerva, tfn 09 2353 6720, e-postadress fornamn.efternamn@sibbo.fi

Sibbo 7.9.2017
Utvecklings- och planläggningscentralen


Senast ändrat
06.09.2017