< Kungörelser
17.08.2017

Fullmäktiges och kommunstyrelsens möten år 2017 (hösten)

Fullmäktiges håller sammanträden enligt följande: 4.9., 9.10., 13.11. och 11.12.

Kommunstyrelsen i Sibbo håller sammanträden enligt följande: 22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 16-17.10., 31.10., 14.11., 28.11. och 12.12.

Mötesprotokollen är framlagda på enheten Förvaltningsjänster under Sockengårdens öppettid den åttonde dagen efter sammanträdet.


Senast ändrat
26.09.2017