Media och sociala media

Aktuellt

12.12.2017

Man förbereder sig för att skaffa tillfälliga lokaler för Söderkulla skolcentrum

Sibbo kommun förbereder sig för att skaffa tillfälliga lokaler för Söderkulla skolcentrum vid Lärdomsvägen år 2018 på grund av den dåliga inomhusluften. Man börjar utreda de ersättande lokalerna genast i början av år 2018. Fullmäktige beslutade vid sitt möte i går (11.12.2017) att ett extra anslag på 800 000 euro reserveras för tillfälliga lokaler i budgeten 2018.

Nyhet

12.12.2017

Grävarbetet av fjärrvärmeröret inleder

Arbetet med att gräva och flytta fjärrvärmeröret inleds den 11 december 2017 väster om Nickby Hjärta på området mellan skolan och våningshusen. Flyttarbetet utförs av Kervo Energi och görs i tre faser under vintern och vårvintern 2018. De sista arbetena utförs i maj–juni 2018.

Nyhet

11.12.2017

Mikael Grannas fortsätter som kommundirektör i Sibbo

Kommunfullmäktige har till tjänsten som kommundirektör valt den nuvarande kommundirektören Mikael Grannas. Fullmäktige beslutade att tillsätta tjänsten under sitt möte idag (11.12.2017).

Nyhet

11.12.2017

Byggarkväll flyttas till tisdagen den 16.1.2018

På grund av endast få anmälda till Sibbo kommuns byggnadsgransknings och PRKK:s (utbildningscentralen för renovering och byggande) gemensamma Byggarkväll, flyttas kvällen till tisdagen den 16.1.2018.

Nyhet

08.12.2017

Kvalitet och effektivitet i hemvården med hjälp av doseringsrobotar

Sibbo kommun och Evondos Oy inleder ett halvt års försök inom hemvårdens medicinutdelning. Under försöket kartlägger man medicinutdelningens fördelar inom området Tallmo-Paipis. Utgående från erfarenheterna från området fattar man beslut om utvidgning av tjänsten.

Nyhet

01.12.2017

Sibbo kommun erbjuder halkskydd till alla Sibbobor över 70

Sibbo kommun erbjuder även i år gratis halkskydd för skorna till alla Sibbobor som fyllt 70 år och dem som fyller 70 på vårvintern 2018. Utdelningen av halkskydd startar måndagen den 4.12.2017.

Nyhet


Kontaktuppgifter

Du hittar kommunens alla kontaktuppgifter här.

Informatör

Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden.

Paula Ropponen
Informatör
Paula Ropponen
Sockengården
09 2353 6218
Senast ändrat 29.11.2017