Media och sociala media

Aktuellt

19.02.2018

Utbildning i familjevård för äldre

Plats: Servicehuset Elsie, bottenvåningen, Jussasvägen 18 J, Sibbo.

Nyhet

19.02.2018

NTM-centralen meddelar: I Sibbo renoveras bron över gångtunneln i Söderkulla

Renoveringsarbetena av gångtunneln i Söderkulla (U-1426) orsakar trafikarrangemang på förbindelseväg 11689 i Sibbo. Arbetet inleds i februari 2018 och är klara vid utgången av juli 2018.

Nyhet

16.02.2018

HSS Media och Sibbo kommun har lanserat en ny bloggportal

Sibbo kommun vill komma närmare kommuninvånaren genom att utveckla både den interna och den externa marknadsföringen och kommunikationen. Tillsammans med HSS Media har kommunen nu skapat en helt ny digital mötesplats för kommuninvånarna i Sibbo.

Nyhet

15.02.2018

Årets idrottsbragd i Sibbo för ordnande av volleyverksamhet för asylsökande

Sibbo har i dag (15.2.2018) premierat framgångsrika idrottare.

Nyhet

15.02.2018

Yrkesläroanstalterna i östra Nyland genomför en utredning av företagens kompetensbehov och en enkät bland studerande

Målet för projektet för sammanslagning av yrkesutbildningen i östra Nyland är att få starkare och högklassigare aktörer för att trygga tillgången till kompetent arbetskraft inom området.

Nyhet

13.02.2018

Sibbo testar språkduschar i daghem och skolor

Sibbo kommun har påbörjat ett språkduschförsök. Under våren ges språkduschar på två daghem och i fyra förskolegrupper samt i några skolor. Både finsk- och svenskspråkiga enheter är med i försöket.

Nyhet


Kontaktuppgifter

Du hittar kommunens alla kontaktuppgifter här.

Informatör

Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden.

Paula Ropponen
Informatör
Paula Ropponen
Sockengården
+358401914598
Senast ändrat 01.02.2018