Suomeksi

Graffityväggen

Bakom Nickby ungdomsgård, på järnvägsstaket, har det satts upp fanerskivor på vilka man får måla lovliga graffitymålningar. 

Graffitiväggen repareras före sommaren. Stormvindarna orsakade att några skivor lossnade. Så snart vädret blir varmare fäster vi skivorna pånytt.

Du kommer väl ändå ihåg att det endast är lovligt att måla på skivorna i fråga!

Du bör slänga de tomma målburkarna och annat rosk i rosklådan.

Senast ändrat 26.09.2016