Suomeksi

Söderkulla skatepark

Söderkulla skatepark finns bredvid Sipoonlahden koulu längs Nya Borgåvägen.

Skateparkens regler:

ALLMÄNT

Skateparken är upprätthållen av Sibbo kommun / idrotts- och ungdomstjänster.
I skateparken får endast användas skateboard, rullskridskor, sparkbräde och BMX-cyklar
Motorfordon (mopeder, motorcyklar, bilar) måste lämnas utanför skateparken

SKYDDSUTRUSTNING

Man bör använda skyddsutrustning när man håller på med de olika grenarna, nämda ovan i parken (hjälm, armbågsskydd, handledsskydd och knäskydd)

PARKENS STÄDNING

Rosken bör sättas dit de hör (rosklåda)
Det är förbjudet att hämta egna hemgjorda skateramper o dyl. till parken!

OM OLYCKFALL INTRÄFFAR

Om olycksfall inträffar bör du göra följande:

1) RING 112

2) MEDDELA ADRESSEN: Nya Borgåvägen 1208 

3) MEDDELA VAD SOM HÄNT

4) FÖLJ DIREKTIVEN SOM ALARMCENTRALEN GER

Meddela även om olycksfallet till ungdomsutrymmet Pleissis personal.

Om du märker något fel på skateutrustningen eller något annat störande moment där, meddela ungdomsutrymmet Pleissis personal, tfn 09-2353 7058

ANVÄNDNING AV ALLA SLAGS DROGER I PARKEN ÄR FÖRBJUDET!

DU KOMMER VÄL IHÅG ATT VANDALISM OCH ILLDÅD ÄR STRAFFBART!

Senast ändrat 28.09.2016